Siirry sisältöön
  • Julkaistu
    21.3.2017 
  • Viety eteenpäin
    28.7.2017 
  • Vastaus annettu  

KauKon V-päivä 2017: Linja-autoliikenne

21.3.2017 klo 19.00 @KauKo2016

Aikataulussa pysymistä: Luottamus busseihin lisääntyisi ja omat myöhästymiset vähentyisivät, jos bussit kulkisivat aikataulussa. Aikataulut voivat heittää jopa 10 minuuttia.

Useampia vuoroja: Nyt on liian pitkät odotusajat, esim. Kukoistensyrjässä. Tulisi enemmän käyttäjiä uusien vuorojen mukana. Nyt joutuu joustamaan omista menoista ja harrastuksista. Oppilaita joutuu tulemaan kahdeksalta, vaikka tunnit alkavat klo 10.

Myöhemmin kulkevia vuoroja: Kauempana asuvat eivät iltaisin voi käyttää busseja ja kulkea harrastuksiin, koska julkinen liikenne ei toimi. Reittejä kannattaa myös uudistaa. Päästöt pienentyisivät.

Parempia busseja ja mukavampia kuskeja: Nyt busseissa on vikoja ja puutteita. Kuskit ovat joskus töykeitä.

Pysäkeille elektroniset aikataulut: Olisi hyvä tietää, milloin bussi tulee. Toteutus olisi helppoa nykyaikana.

LIIKENNETURVALLISUUS: Jaetaan ilmaisia heijastimia oppilaille. Ne parantaisivat liikkumista pimeällä, esim. kävellessä pysäkille ja pois sieltä.


Ideaa ei voi kannattaa, koska se on tilassa "Viety eteenpäin".

Lisätietoa

  • Viety eteenpäin 28.7.2017
    Idea toimitettu joukkoliikennekoordinaattorille.

Kommentit (0)

Kommentoi

Kirjoita idea