• Julkaistu
  21.3.2017 
 • Viety eteenpäin
  28.7.2017 
 • Vastaus annettu
  8.8.2017 

KauKon V-päivä 2017: Pakkoruotsi

21.3.2017 klo 19.15 @KauKo2016

PAKKORUOTSI

Koulun pitäisi seurata aikaansa ja olla jopa aikaansa edellä.

Miten oppilaat voisivat vaikuttaa koulujen opetussuunnitelmiin ja esimerkiksi pakkoruotsin muuttamiseen vapaaehtoiseksi?


Ideaa ei voi kannattaa, koska se on tilassa "Vastaus annettu".

Lisätietoa

 • Viety eteenpäin 28.7.2017
  Idea toimitettu opetuspalvelujen hallintoon.
 • VASTAUS 8.8.2017
  Opetussuunnitelman yksi keskeinen asia on oppilaiden osallisuus ja tämä mahdollistuu mm. osallistumalla työtapojen valintaan. Sisältöasioihin pääsee vaikuttamaan koulun tasolla esim. valinnaisaineiden sisällön ja valinnan suhteen. Ruotsin kielen vapaaehtoisuus on koko valtakunnan ja kaupungintason kysymys. Siinä vaikuttaminen tapahtuu parhaiten olemalla yhteydessä poliittisiin päättäjiin ja myöhemmin iän karttuessa äänestämällä.

  Mika Mäkelä, opetustoimenjohtaja
Kirjoita idea