• Julkaistu
  12.5.2017 
 • Viety eteenpäin
  14.6.2017 
 • Vastaus annettu
  22.6.2017 

tasa-arvoinen translaki

12.5.2017 klo 22.53

kuten tiedetty, on Suomen translaki varsin epäoikeudenmukainen pakkosterilisaatioita myöden. Haluaisin saada edes jollain tapaa väpäytettyä päättäjien isovarpaita, koska me välitämme. Me olemme tulevaisuuden sukupolvi, ja meillä on oikeus vaikuttaa siihen, miltä meidän aikakautemme näyttää.


Ideaa ei voi kannattaa, koska se on tilassa "Vastaus annettu".

Lisätietoa

 • Viety eteenpäin 14.6.2017
  Aija Salo, Yhdenvertaisuusvaltuutetun toimisto
 • VASTAUS 22.6.2017

  Hei,

  sain vastattavakseni viestisi, jonka olet jättänyt nuortenideat.fi-sivustolla.

  Hienoa, että puolustat transihmisten ihmisoikeuksia! Translaki eli juridisen sukupuolen vahvistamista koskeva laki asettaa nykyisellään useita ehtoja, jotka loukkaavat ihmisoikeuksia. Sukupuolensa voivat tällä hetkellä vahvistaa vain täysi-ikäiset henkilöt, joilla on kahden psykiatrin diagnoosi ja todistus lisääntymiskyvyttömyydestä. Käytännössä sukupuolen vahvistaminen vie vuosia. Useissa maissa on jo siirrytty itsemääräämisoikeuteen sukupuolen vahvistamisessa. Silloin juridinen sukupuoli perustuu henkilön omaan ilmoitukseen ja prosessi on nopea.

  Translain valmistelu kuuluu sosiaali- ja terveysministeriölle ja siellä peruspalveluministerin vastuulle. Ministeriö on edellisellä hallituskaudella valmistellut esityksen lain uudistamisesta, mutta hallitus ei ole ottanut asiaa ohjelmaansa. Viime kädessä uudistuksen etenemisestä päättää hallitus ja, jos hallitus ottaa asian ajaakseen, eduskunta. Jos haluaa toimia translakiuudistuksen toteutumisen puolesta, kannattaa siis vaikuttaa erityisesti hallituksessa oleviin puolueisiin ja ryhmiin sekä niiden ministereihin ja kansanedustajiin. Koska hallituksen kausi on jo yli puolenvälin, vaikuttamistyötä on perusteltua suunnata myös muihin puolueisiin. Puolueet päättävät hyvissä ajoin ennen seuraavia eduskuntavaaleja omista hallitusohjelmatavoitteistaan. Kun äänestäjät valitsevat, mitä puoluetta ja ketä ehdokasta äänestävät, he ottavat kantaa siihen, mitä tavoitteita he pitävät tärkeinä. Vaalien jälkeen muodostetaan uusi hallitus, joka päättää ohjelmastaan hallitukseen tulevien puolueiden välisissä neuvotteluissa. Ministereihin ja kansanedustajiin voi vaikuttaa lähettämällä heille sähköpostia, jossa kertoo asiansa ja perustelee, miksi se on tärkeä. Kansanedustajien nimet löytyvät eduskuntaryhmittäin sivulta www.eduskunta.fi.

  Myös useat kansalaisjärjestöt toimivat translain uudistamiseksi. Sivustolta http://www.translaki.fi/ löydät lisätietoja Kuuluu kaikille -kampanjasta ja siitä, miten voit osallistua kampanjaan.

  Ystävällisin terveisin

  Aija Salo
  Ylitarkastaja - Överinspektör – Alladárkkisteaddji – Senior Officer

  Yhdenvertaisuusvaltuutetun toimisto, Ratapihantie 9, PL 24, 00023 VALTIONEUVOSTO
  Diskrimineringsombudsmannens byrå, Bangårdsgatan 9, PB 24, FI-00023 STATSRÅDET
  Ovttaveardásašvuođaáittardeaddji doaimmahat, Ratapihantie 9, PB 24, FI-00023 STÁHTARÁĐĐI
  Office of the Non-Discrimination Ombudsman, Ratapihantie 9, P.O. Box 24, FI-00023 GOVERNMENT

Kommentit (4)

Kommentoi

Kirjoita idea