• Julkaistu
  17.5.2017 
 • Viety eteenpäin
  16.6.2017 
 • Vastaus annettu
  16.6.2017 

Nuoret töihin!

17.5.2017 klo 12.29

Nuoret ovat nykypäivänä laiskoja puhelimennäprääjiä, joita kiinnostaa vain sosiaalinen media ja muut puhelimen sovellukset. Nuorten pitäisi olla töissä, kuten ennen vanhaan. Kouluissa voisi olla oppilaille työpaikan hakuun erillisiä kursseja, joiden aikana hankittaisiin nuorille tuöpaikat. Työstä nuoret saisivat kokemusta ja he ansaitsisivat omaa rahaa eikä tarvitsisi enää pyytää vanhemmilta rahaa. Työnantajat, jotka tarvitsevat työntekijöitä, voisivat kertoa sosiaalisessa mediassa avoimista työpaikoista, missä ne ovat nuorten ulottuvilla.

Työn ansiosta nuoret ymmärtäisivät enemmän raha- asioista, että raha ei kasva puussa. Nuorten itsenäistyminen olisi myös nopeampaa. 


Ideaa ei voi kannattaa, koska se on tilassa "Vastaus annettu".

Lisätietoa

 • Viety eteenpäin 16.6.2017
  Valtion nuorisoneuvosto / Johanna Kalliomaa, Eva Roos
 • VASTAUS 16.6.2017
  Hei ja kiitos ideastasi!

  Alkuun voisi todeta, että nuorethan eivät ole yhtenäinen ryhmä, vaan hyvin heterogeeninen joukko. Nuorten työmoraalista ei ainakaan uusimman Nuorisobarometrin (Katse tulevaisuudessa, 2016) tulosten valossa ole syytä kantaa suurta huolta. Nuorisobarometri on vuosittain julkaistava tutkimus, joka mittaa suomalaisten nuorten arvoja ja asenteita. Useampi kuin neljä viidestä ottaisi mieluummin työtä kuin eläisi tukien varassa. Lähes yhtä moni olisi valmis vaihtamaan asuinkuntaa työpaikan saamiseksi.

  Peruskoulussa kaikille yhteisen oppilaanohjauksen oppiaineen yhtenä tehtävänä on yhdistää koulua yhteiskuntaan ja työelämään. Vuosiluokkien 7-9 oppilaanohjauksen tavoitteena on yhdessä muiden oppiaineiden kanssa selkeyttää opiskeltavien oppiaineiden merkitystä jatko-opintojen ja työelämätaitojen kannalta sekä laajentaa oppilaiden käsityksiä työelämästä, työtehtävistä, yrittäjyydestä ja tulevaisuuden osaamistarpeista. Lisäksi yhteiskuntaopin opetuksessa perehdytään elinkeinoihin, ammatteihin ja yrittäjyyteen sekä esim. työsopimuksiin ja työehtoihin. Kouluissa ja oppilaitoksissa on toki mahdollista järjestää erilaisia ylimääräisiä kursseja.

  Tässä yhteydessä on tärkeä nosta esille nuorisotakuu ja Ohjaamo-toiminta. Nuorisotakuun kautta jokaiselle peruskoulunsa päättäneelle nuorelle taataan koulutuspaikka oppilaitoksessa, oppisopimuksessa, työpajassa, kuntoutuksessa tai muulla tavoin. Ohjaamo on nuorten alle 30-vuotiaiden matalan kynnyksen palvelupiste, joka yhdistää eri hallinnonalojen peruspalvelut ja yhteistyöverkostot. Ohjaamo-pisteitä on tällä hetkellä noin 40 ympäri Suomea. Ohjaamon ydintoimintaan kuuluu henkilökohtainen neuvonta ja ohjaus, tuki elämänhallintaan, urasuunnitteluun, sosiaalisten taitojen ja valmiuksien kehittämiseen sekä kouluttautumisen ja työllistymisen tukeminen. Ohjaamo toimii myös yritysyhteistyön linkkinä paikallisten yrittäjien ja yrittäjäjärjestöjen suuntaan työnantajien ja nuorten kohtaamista edistäen.

  Lopuksi voisi vielä mainita ammatillisen koulutuksen reformin, joka on yksi tämän hallituksen kärkihankkeista. Uudistuksen myötä lisätään mm. työpaikoilla tapahtuvaa oppimista ja yksilöllisiä opintopolkuja. Tämä reformin tarkoitus on uudistaa koulutusta paremmin vastaamaan opiskelijoiden ja työelämän tarpeita.

  Paljon siis jo tehdään sekä koulumaailmassa että nuorisotyössä tämän tärkeän asian ympärillä.

  Ystävällisin terveisin,
  Eva Roos
  Nuorten ideat.fi yhteyshenkilö

Kommentit (0)

Kommentoi

Kirjoita idea