• Julkaistu
  29.5.2017 
 • Viety eteenpäin
  26.6.2017 
 • Vastaus annettu
  3.7.2017 

Mopoautojen nopeudeksi 60km/h

29.5.2017 klo 11.31

Mopoautot ovat hyvä ja käytännöllinen kulkuneuvo nuorisolle ja tulevaisuudessa ikääntyvälle kansakunnallemme, myös ehtoopuolen liikkujille. Mopoautot aiheuttavat jatkuvasti ongelmia juuri kaupungin ympäristöalueilla missä on 60 km/h rajoitus. Koululaiset lähtevät aamulla samoihin aikoihin liikkeelle kuin töihin menevät ihmiset ja kun mopoauto kulkee vain 45km/h ovat ne aina aiheuttamassa tukkoja ja ohituksia. Tutkimusten mukaan alinopeutta ajava ajoneuvo joutuu moninkertaisesti useammin liikenneonnettomuuteen kuin hiukan ylinopeutta ajava. Tarkoittaa siis sitä, että kun yksi ajoneuvo ajaa muuta liikennettä hitaammin, kaikki muut joutuvat huomioimaan sen hitaamman ajoneuvon.


Ideaa ei voi kannattaa, koska se on tilassa "Vastaus annettu".

Lisätietoa

 • Viety eteenpäin 26.6.2017
  Liikenne- ja viestintäministeriö
 • VASTAUS 3.7.2017

  Hei,

  Kiitos ehdotuksesta mopoautojen rakenteellisen nopeuden nostamiseksi 60 km/h:een.

  Aluksi kommentoin idean perusteluja. Idean perusteluna kerrotaan, että mopoautot aiheuttavat ongelmia kaupungin ympäristöalueilla, missä on nopeusrajoitus 60 km/h. Tällaiset 60 km/h –tiet ja –kadut ovat valtaosin ns. sekaliikenneteitä, joilla 60 km/h on suurin sallittu nopeus ja joilla tätä rajoitusta hiljempaa kulkeminen on yleistä ja sallittua. Liikenteessä tulisi yleisesti huomioida kaikki osalliset – yhtä lailla muuta liikennettä hitaammin, nopeammin, samaa vauhtia kuin paikallaan olevat kulkijat ja kulkuneuvot.

  Ideassa väitetään, että tutkimusten mukaan alinopeutta ajava ajoneuvo joutuisi moninkertaisesti useammin liikenneonnettomuuteen kuin hiukan ylinopeutta ajava. Minun tietojeni mukaan muuta liikennettä (ja nopeusrajoitusta) hitaammin ajaminen ei yksiselitteisesti lisää onnettomuusriskiä. Sen sijaan muuta liikennettä nopeammin ajaminen kasvattaa onnettomuusriskiä, ja kasvu on sitä jyrkempää, mitä suurempi on oman nopeuden ja liikenteen keskinopeuden erotus.

  Ajonopeuden muutoksilla on vaikutuksia liikenneturvallisuuteen. Jos olosuhteet pysyvät muuttumattomina, ajonopeuden kasvu huonontaa ja sen aleneminen parantaa turvallisuutta. Tähän ei ole poikkeuksia. Ajamistehtävä vaikeutuu nopeuden kasvaessa ja tehtävän vaikeutuessa riskit erilaisiin onnettomuuteen johtaviin virheisiin kasvavat. Nopeuksien kasvun myötä vaaratilanteiden havaitsemiseen ja tunnistamiseen käytettävissä oleva aika lyhenee, välimatkojen ja nopeuksien arviointivirheet kasvavat, päätöksentekoon ja väistötoimenpiteisiin käytettävissä oleva aika ja matka lyhenevä, ja mahdollisuudet törmäyksen välttämiseen jarruttamalla tai ohjaamalla pienenevät http://www.vtt.fi/inf/pdf/technology/2014/T197.pdf .

  Liikennevakuutuskeskuksen uudessa tiedotteessa kerrotaan Onnettomuusinstituutin julkaisemasta mopoautoraportista, että ”Mopoautojen henkilöautoa alhaisempi rakenteellinen nopeus ei onnettomuustutkinnan perusteella ole ollut yhteydessä kolarien syntyyn”.

  Vielä lainsäädännön mahdollisuuksista nostaa mopoautojen (ajoneuvoluokka L6e) rakenteellinen nopeus 60 km/h:een. Mopoautojen nykyinen suurin sallittu rakenteellinen nopeus 45 km/h on säädetty EU:n ajoneuvosäännöksissä, joista me Suomessa emme voi säätää toisin. 

  Nykyisten mopoautojen nopeuden nostaminen edellyttäisi sitä, että EU-tasolla tehtäisiin päätös tämän sallimisesta. Rakenteellinen nopeus tulee tyyppihyväksyntävaatimuksista, jotka koskevat myös Suomea. Jos L6e-luokan ajoneuvon nopeutta nostettaisi yli 45km/h, se ei olisi enää mopoauto vaan raskas nelipyörä (ajoneuvoluokka L7e), eikä tällaista saisi ajaa täällä AM-kortilla.

  Mopoautojen rakenteellisen nopeuden nostaminen 60 km/h:iin tekisi mopoautoista L7e-luokan raskaita nelipyöriä ja asettaisi niille vastaavasti korkeammat vaatimukset. Jos mopoautojen törmäysnopeudet kasvaisivat, niiden kolariturvallisuus olisi iso ongelma.

  Turvallisin kesäterveisin,
  Leif Beilinson
  Liikenne- ja viestintäministeriö

Kommentit (0)

Kommentoi

Kirjoita idea