• Julkaistu
  30.5.2017 
 • Viety eteenpäin
  26.6.2017 
 • Vastaus annettu
  27.6.2017 

Alkoholin myynti k16

30.5.2017 klo 10.34

Mielestäni alkoholituotteiden myynti-ikärajaa pitäisi laskea niin että 16-vuotiaatkin voisivat ostaa alkoholijuomia (alle20%) koska 15-17 vuotiaat nuoret ovat siinä iässä, että heillä joko tekee mieli juoda tai heitä yllytetään siihen. Nuoret hommaavat itsellensä "hakijoita", joilta he saavat juomat, jonka takia he joutuvat maksamaan suuria summia niistä, että he saavat ne. Vaarallista tässä touhussa on se, että jotkin hakijat voivat olla jollakin tapaa sairaita/hulluja että käyvät alaikäisiin kiinni tai yrittää jopa raiskata heidät.


Ideaa ei voi kannattaa, koska se on tilassa "Vastaus annettu".

Lisätietoa

 • Viety eteenpäin 26.6.2017
  Sosiaali- ja terveysministeriö
 • VASTAUS 27.6.2017
  Alkoholin myynti-ikäraja on hyvä esimerkki siitä, miten alkoholilainsäädäntö on tasapainottelua faktojen ja mielihalujen välillä.

  Teini-ikäisenä tapahtuvan alkoholin juomisen on tutkimuksissa todettu häiritsevän aivojen kehittymisprosessia, joka jatkuu yli 20 vuoden ikään saakka. Tuoreessa pitkittäistutkimuksessa todettiin, että runsas alkoholinkäyttö ja humalajuominen teini-ikäisenä pienentää aivojen harmaan aineen tilavuutta muun muassa otsalohkossa, jonka toiminta liittyy impulssikontrolliin, informaation käsittelyyn ja oman käyttäytymisen vaikutusten arviointiin. Muun muassa tätä kautta nimenomaan teini-ikäisenä aloitettu alkoholin käyttö altistaa alkoholiriippuvuuden kehittymiselle voimakkaammin kuin aikuisena aloitettu käyttö.

  Lasten kehittyvä elimistö sietää muutoinkin huonosti alkoholia, joten alhaisetkin promillelukemat voivat olla hengenvaarallisia. Alkoholi aiheuttaa nykyisin lähes kolmanneksen alle 15-vuotiaiden kaikista myrkytyksistä. Humala altistaa lisäksi nuoria tapaturmille. Vuosina 2009—2011 yli puolet 15—19-vuotiaina hukkuneista oli päihtyneitä, samoin noin neljännes liikenneonnettomuuksissa, tulipaloissa ja kaatumis- tai putoamistapaturmissa kuolleista (Lasten kuolemat. Onnettomuustutkintakeskus 2014).

  Näiden tietojen valossa lasten alkoholinkäytön ikärajoista voidaan olla montaa mieltä. Jokainen entinen ja nykyinen nuori tietää, että osalle varhainen alkoholinkäyttö aiheuttaa ongelmia ja suurelle osalle taas ei. Esimerkiksi Yhdysvalloissa jokainen osavaltio saa päättää itsenäisesti ikärajasta. Jokainen osavaltio on nyt nostanut ikärajan 21 vuoteen. Euroopassa esimerkiksi Liettuassa on parlamentin käsittelyssä esitys, jonka mukaan ikäraja nostettaisiin 20 vuoteen.

  Suomessa asia on ajankohtainen alkoholilain kokonaisuudistuksen vuoksi. Vaikka lasten juominen on vähentynyt koko 2000-luvun, monen lapsen mieli tekee aloittaa juominen esimerkiksi juuri 15–17-vuotiaana. Lakiuudistuksessa ei kuitenkaan ole helpotusta näihin mielihaluihin eli ikärajat pysyvät esityksessä nykyisinä.

  Ismo Tuominen
  Hallitusneuvos

  Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen osasto
  SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ

Kommentit (0)

Kirjoita idea