• Julkaistu
  30.5.2017 
 • Viety eteenpäin
  28.7.2017 
 • Vastaus annettu
  8.8.2019 

Koulukuljetukset joustavimmiksi

30.5.2017 klo 11.05

Varsinkin kauempana asuvien oppilaiden koulukuljetukset olisi syytä saada joustavammaksi. Koulun jälkeiset ”odotukset” pidentävät koulupäivää ja hankaloittavat harrastuksiin menoa. Myös liian aikaisin kouluun tuleminen ei ole kovinkaan mukavaa.

Lisäksi Tiiriöstä keskustaan olisi syytä saada myöhäisempiä bussivuoroja päinvastoin. Nykyinen käytäntö asettaa eri lähiöissä asuvat eriarvoiseen asemaan.


Ideaa ei voi kannattaa, koska se on tilassa "Vastaus annettu".

Lisätietoa

 • Viety eteenpäin 28.7.2017
  Idea toimitettu opetuspalvelujen hallintoon.
 • VASTAUS 8.8.2019

  Hämeenlinnan kaupungin palvelusuunnittelijan vastaus: 

  ”Koulukuljetuksia järjestetään Hämeenlinnassa sekä linja-autojen vakiovuoroilla että koulutakseilla. Linja-vuorot palvelevat luonnollisesti kaikkia kaupunkilaisia, mutta aikatauluja tehtäessä on otettu huomioon myös koulujen lukujärjestykset. Koulutaksit on tarkoitettu pääasiassa perusopetuksen oppilaille ja ne kulkevat täysin tarpeen ja koulujen aikataulujen mukaisesti. Kummassakin kuljetusmuodossa kulkee oppilaita lukuisiin eri kouluihin lukuisilla eri lukujärjestyksillä.

  Jos mietitään vaikkapa Nummen aluetta, niin sieltä kulkee oppilaita linja-vuoroilla ja takseilla Nummen yhtenäiskoulun lisäksi Vuorentaan, Jukolan, Seminaarin, Saaristen, Kaurialan ja Tuomelan kouluihin. Käytännössä lukujärjestyksen mukaisia koulun aloitusaikoja on näissä kouluissa klo 8 eteenpäin 15-30 minuutin välein. Sama pätee iltapäivällä koulujen loppuessa. Koulukuljetukset pyritään suunnittelemaan mahdollisimman tarkasti lukujärjestysten mukaisiksi, mutta täysin ilman odotusaikoja niitä on lähes mahdotonta järjestää. Samalla suunnalla asuvat oppilaat pyritään saamaan kouluun samalla autolla, vaikka lukujärjestyksessä olisikin esimerkiksi puolen tunnin heitto. Odotusaikoja pyritään välttämään, mutta aina se ei ole mahdollista.”

Kommentit (0)

Kommentoi

Kirjoita idea