• Julkaistu
  11.7.2017 
 • Viety eteenpäin
  6.9.2017 
 • Vastaus annettu
  6.9.2017 

Pakkoruotsi pois.

11.7.2017 klo 23.21

Se on jo itsestään selvää, vuosi on jo 2017. Ihmiset ei pysty oppia kieltä josta he ei välitä. Ruotsin pitäisi olla valinnaista.


Ideaa ei voi kannattaa, koska se on tilassa "Vastaus annettu".

Lisätietoa

 • Viety eteenpäin 6.9.2017
  Nuortenideat.fi yhteyshenkilö
 • VASTAUS 6.9.2017
  Hei,
  Tästä aiheesta on kirjoitettu Nuortenideat.fi-palveluun aiemminkin ja tässä koontia vastauksista:

  Perustuslain mukaan suomi ja ruotsi ovat maamme kansalliskieliä, joita ihmisillä on oikeus käyttää valtion ja kaksikielisten kunnallisten viranomaisten kanssa asioidessaan. Tämä perusoikeus taataan perustuslaissa.

  Pääministeri Sipilän hallituksen toimintasuunnitelmaan on kirjattu, että mahdollistetaan alueellinen kokeilu kielivalikoiman laajentamisesta eduskunnan hyväksymän ponnen mukaisesti. Selvitetään lainsäädännölliset edellytykset alueellisiin kokeiluihin kielivalikoiman laajentamiseksi ilman velvoittavaa toisen kansalliskielen opiskelua.

  Opetus- ja kulttuuriministeriössä on selvitetty, mitä lainsäädäntömuutoksia toimintalainsäädäntöön tarvitaan (perusopetuslain muutos tai uusi kokeilulaki). Lisäksi asiaan liittyy perusoikeuksien toteutumiseen liittyviä selvitettäviä asioita, joita opetus- ja kulttuuriministeriö selvittää yhteistyössä oikeusministeriön kanssa.

  Ystävällisin terveisin,
  Nuortenideat.fi-yhteyshenkilö

Kommentit (2)

 • Kaikki eivät tule työskentelemään viranomaisina. Ei peruskoulussa opeteta esimerkiksi putkimiehen tehtäviäkään, vaikka sellaista oppia osa tuleekin tarvitsemaan työssään. Koulussa pitäisi opiskella pakollisina vain asioita, joista KAIKKI hyötyvät. Loput saisi kukin valita suuntautumisensa mukaan. Nykytilanne on, että ruotsin kielen osaamista ei tarvita kaikilla aloilla. Esimerkiksi omalla alallani pärjää aivan hyvin englannilla, kuten monella muullakin alalla. Englannin kielellä, maailman kansainvälisimmällä kielellä, tulisi pärjätä, sillä sen avulla pystyy kommunikoimaan useimpien ihmisten kanssa, lähes aina myös ruotsia puhuvien (poikkeuksena iäkkäät ihmiset, mikä kuvastaakin tämän säännön vanhanaikaisuuden). Yhden kielen opettelu on aina toisesta pois. Sen voin sanoa yhteensä kuutta eri kieltä opiskeltuani. Minua harmittaakin, kun en ruotsin kielen opiskeluun käyttämääni panosta voinut käyttää paljon hyödyllisemmän kielen, englannin opiskeluun. Mitä järkeä on opetella niin pientä kieltä, kuin ruotsi, kun asiat voi hoitaa myös englannilla? Sääntö ruotsin kielen pakollisuudesta pitäisi nykyaikaistaa. Sellaiset, jotka sitä oikeasti työssään tulevat tarvitsemaan, valitsevat sen kyllä, jos sen osaaminen on edellytys työn saamiseen. Turhasta oppimispanoksen haaskauksesta sitä tarvitsemattomille tulisi luopua.
 • Profiilikuvan paikka wooden bridge
  Juuri näin.

Kommentoi

Kirjoita idea