• Julkaistu
  11.10.2017 
 • Viety eteenpäin
  27.10.2017 
 • Vastaus annettu
  22.12.2017 

Suomen kouluihin välipala ilmaseksi

11.10.2017 klo 14.02

Miksei Suomen ylä-asteilla tarjota ilmaista välipalaa ruoan lisäksi? Välipalaa pitäisi tarjota, koska koulupäivät ovat pitkiä ja rankkoja. Ja muutenkin nuoret ovat kasvavassa iässä, emmekä voi keskittyä opiskeluun nälkäisinä.


Ideaa ei voi kannattaa, koska se on tilassa "Vastaus annettu".

Lisätietoa

 • Viety eteenpäin 27.10.2017
  Valtion ravitsemusneuvottelukunta
 • VASTAUS 22.12.2017
  Kiitos erittäin tärkeästä ideasta! Valtion ravitsemusneuvottelukunta on tammikuussa 2017 julkaissut uudet kouluruokailusuositukset (http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-302-791-6).

  Uudessa suosituksessa kiinnitetään erityisesti huomioita koululounaan tarjoamisen lisäksi koulujen välipaloihin. Suositus sanoo suoraan, että ”Lounaan lisäksi oppilaille tulee järjestää mahdollisuus maksuttomaan ravitsevaan välipalaan, mikäli koulun oppitunnit jatkuvat pitempään kuin kolme tuntia koululounaan jälkeen. Koulumatkat ja kuljetusten odotusajat pidentävät koulupäivää, mikä tulisi ottaa huomioon ateria-aikojen ja välipalojen suunnittelussa ja toteutuksessa”. Maksuttomuus on siis sidottu koulupäivän kokonaispituuteen. Useimmille välipala on kuitenkin tarpeen aina iltapäivän tuntien välissä, jotta vireystila säilyy hyvänä vielä viimeiselläkin tunnilla. Olisi tärkeää, että kunnollisen välipalan nauttiminen on mahdollista päivittäin. Suosituksessa todetaan myös, että ”koulujen välipalat sekä mahdollinen kanttiini- ja kioskitoiminta perustuvat terveellisten vaihtoehtojen tarjoamiseen”. Välipalojen tarjoamisesta ja tavoista päätetään koulukohtaisesti.

  Jaksamisen ja hyvän ravitsemuksen toteutumisen kannalta välipalat ovat kasvavalle nuorelle, kuten toteat, kiistatta tärkeitä. Valtion ravitsemusneuvottelukunta viestittääkin suosituksellaan vahvasti kunnille ja opetuksen järjestäjille, että heidän tulisi toiminnan suunnittelussa huomioida oppilaiden koulupäivän kokonaisuus ja välipalojen tarve. Koulukohtaisesti välipalojen tarjonnassa ja maksuttomuudessa on kuitenkin vaihtelua. Esitänkin, että otatte asian esille omassa koulussanne oppilaat yhdessä ja esitätte aloitteenne rehtorille ja koulun ruokapalvelulle. Toivon, että löydätte yhteisen hyvän käytännön välipalojen tarjoamiseen koulussanne. Kouluruokailusuositus antaa teille täyden tuen idean toteutumiseen.

  Arja Lyytikäinen, pääsihteeri, Valtion ravitsemusneuvottelukunta

Kommentit (0)

Kommentoi

Kirjoita idea