• Julkaistu
  18.11.2017 
 • Viety eteenpäin
  19.12.2017 
 • Vastaus annettu
  30.1.2019 

Pakolliset ja säännölliset opettajia koskevat arviointilomakkeet, jotka oppilaat täyttävät

18.11.2017 klo 21.57 @BeepBoop

Pakolliset ja säännölliset opettajia koskevat arviointilomakkeet, jotka oppilaat täyttävät.

Ne kannustaisivat opettajia parantamaan opetuksen laatua ja oppilaita antamaan toimivaa palautetta. 

Lomakkeissa voisi olla kriteereinä esim:

 • Oikeasti opittujen asioiden määrä
 • Ymmärrettävyys
 • Tasa-arvoisuus
 • Työmäärän sopivuus

Näiden lisäksi vapaamuotoista palautetta.

Oppilaita täytyy kuitenkin muistuttaa, että arvioi opettajaa, ei oppiainetta.

Lahjonnan estämiseksi täytyy tehdä jokin järjestelmä. Esimerkiksi satunnaisin ajoin tarkkaillut oppitunnit.

Kriteereistä voisi muodostaa yleisen arvon opetuksen laadusta. Jos järjestelmä toimii, osa opettajien palkoista voisi määräytyä arvon mukaan tuoden järjestelmälle lisää vaikutusvaltaa.


Ideaa ei voi kannattaa, koska se on tilassa "Vastaus annettu".

Lisätietoa

 • Viety eteenpäin 19.12.2017
  Opetus- ja kulttuuriministeriö
 • VASTAUS 30.1.2019

  Valitettavasti emme saaneet ideaasi vastausta. Mikäli idea on edelleen sinulle ajankohtainen ja tärkeä, huomaathan, että voit viedä asiaa eteenpäin myös muissa demokratiapalveluissa, esim. kuntalaisaloite.fi. Ideasi on nyt arkistoitu.

  Martti / nuortenideat.fi

Kirjoita idea