• Julkaistu
  8.12.2017 
 • Viety eteenpäin
  18.12.2017 
 • Vastaus annettu
  31.1.2018 

AR01-kurssi (Arkielämä tutuksi kurssi)

8.12.2017 klo 12.14

Kurssi kaikille nuorille, jotka kaipaavat eväitä elämälle. Kurssilla voitaisiin opettaa mm. laskujen maksamista, talouden hoitoa, ruuanlaittoa, pankki,- ja vakuutusasioiden hoitoa ja kotiaskareiden perusteita.


Ideaa ei voi kannattaa, koska se on tilassa "Vastaus annettu".

Lisätietoa

 • Viety eteenpäin 18.12.2017
  Opetushallitus
 • VASTAUS 31.1.2018

  Kiitos ideasta Arkielämä tutuksi -kurssista.

  Opetushallitus antaa lakeihin ja asetuksiin perustuvat perusopetuksen ja lukion opetussuunnitelman perusteet sekä ammatillisten tutkintojen perusteet, jotka ovat normi.

  Niiden pohjalta koulutuksen järjestäjät tekevät omat opetussuunnitelmansa, jotka ovat yksityiskohtaisemmat esimerkiksi sisältöjen osalta. Lisäksi koulut ja opettajat päättävät, miten ko. opetussuunnitelmien tavoitteet käytännössä toteutetaan valitsemalla pedagogiikan, työtavat, oppimateriaalit ja oppimisympäristöt sekä yhteistyökumppanit.

  Lähtökohtaisesti perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden yhteiskuntaopin ja kotitalouden tavoitteissa ja keskeisissä sisällöissä yllämainittuja asioita.

  Esimerkiksi yksi perusopetuksen yhteiskuntaopin tavoite on ohjata oppilasta talouden perusteiden ymmärtämiseen, oman talouden hallintaan ja vastuulliseen kuluttamiseen kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti.

  Sisältöalue S1, Arkielämä ja oman elämän hallinta: Perehdytään yksilön vastuisiin, velvollisuuksiin, oikeuksiin sekä oman elämän ja talouden hallintaan.

  Lisäksi koulut voivat tarjota oppilailleen valinnaiskursseja, esimerkiksi juuri 'Arkielämä tutuksi' -kurssia. Oppilaskunta voi esittää koulun rehtorille ja opettajille tällaisen kurssin muodostamista ja tarjoamista. Toisaalta tämä voisi olla hyvä uusien opetussuunnitelmien mukainen monialainen oppimiskokonaisuus, jota voitaisiin toteuttaa muutaman oppiaineen laajempana yhteistyönä, teemapäivänä tai teemaviikkona.

  Ystävällisin terveisin,

  Kristina Kaihari

  Opetusneuvos

  Lukiokoulutus ja taiteen perusopetus

  Yleissivistävä koulutus ja varhaiskasvatus -toimintayksikkö 

  Opetushallitus

Kommentit (0)

Kommentoi

Kirjoita idea