• Julkaistu
  30.1.2018 
 • Viety eteenpäin
  28.3.2018 
 • Vastaus annettu
  28.3.2018 
Original EU flag file is from Pixabay, Finland flag map is from Wikimedia Commons created by Stasyan117 (CC BY-SA 4.0).

EU-hanke: Suomen kansallisvaltio kokeilu

30.1.2018 klo 12.19 @OikeallaAsialla

Suomi voisi hakea Euroopan Unionilta apurahaa ja poikkeuslupaa kokeilla tiukempaa maahanmuuttolinjaa, esimerkiksi maahan ei enää otettaisi turvapaikanhakijoita ja maahan päästettäisiin ainoastaan työperäinen maahanmuutto, lisäksi työttömät (ns. kauppakeskusten aulassa notkuvat) turvapaikansaaneet jotka ovat pelkkien sosiaalitukien varassa lähetettäisiin takaisin kotimaihinsa tai toiseen EU maahan. Lisäksi turvapaikanhakijoille maksettavat tuet lakkautettaisiin.

Kokeilu samalla parantaisi suomalaisten suhtautumista ulkomaalaistaustaisiin kun maassa ei enää olisi lusmuilijoita vaan työtä tekeviä ulkomaalaisia.

Kokeilu voitaisiin toteuttaa samalla tieteellisenä kokeena, nähtäisiin kuinka turvallisuus maassa parantuisi verrattuna muihin EU maihin.


Ideaa ei voi kannattaa, koska se on tilassa "Vastaus annettu".

Lisätietoa

 • Viety eteenpäin 28.3.2018

  Koko Suomi / Martti Rasa, Herttaliisa Tuure

 • VASTAUS 28.3.2018

  Moi ja kiitos ideastasi.

  Suomi on kansainvälisin sopimuksin sitoutunut antamaan kansainvälistä suojelua sitä tarvitseville. Perustana ovat Geneven vuoden 1951 pakolaisten oikeusasemaa koskeva yleissopimus (pakolaissopimus) ja muut kansainväliset ihmisoikeussopimukset sekä EU-lainsäädäntö. Turvapaikanhakija on henkilö, joka on joutunut maassaan vainon kohteeksi ja anoo tästä syystä kansainvälistä suojelua. Tällaisiin henkilöihin olisi hyvä suhtautua empaattisesti.

  Suomi tukee jo Euroopan unionin pyrkimyksiä maahanmuuton parempaan hallintaan, ja osallistuu aktiivisesti EU:n yhteisen maahanmuutto- ja turvapaikkapolitiikan kehittämiseen. Suomi kannattaa esimerkiksi kiintiöpakolaisten vastaanoton laajentamista yhä useampiin jäsenvaltioihin tapana edistää maahanmuuttoa laillisia väyliä pitkin. Samalla Suomen tavoitteena on pitää maahanmuutto Suomeen hallittuna. Hallittu maahanmuutto ottaa huomioon ulkomaalaisten oikeusaseman turvaamisen, kansainväliset velvoitteet sekä yhteiskunnan kestokyvyn ja turvallisuuden. (lähde: http://intermin.fi/maahanmuutto/maahanmuuttopolitiikka)

  Suomesta turvapaikkaa hakevilla ihmisillä on oikeus saada vastaanottopalveluja välttämättömän toimeentulon ja huolenpidon turvaamiseksi. Oikeus palveluihin jatkuu turvapaikkahakemuksen käsittelyn ajan. Turvapaikanhakija ei saa Kelan etuuksia. Asumiseen perustuvaan sosiaaliturvaan ovat oikeutettuja kaikki, jotka asuvat vakinaisesti Suomessa. Jos turvapaikanhakija saa oleskeluluvan, hän on oikeutettu Kelan ja kuntien tarjoamiin etuuksiin. (lähde: http://stm.fi/turvapaikanhakijoiden-palvelut)

  Turvapaikanhakijoihin liittyvää tutkimusta ja raportteja sinänsä Suomesta jo löytyy. Sisäministeriö, joka vastaa mm. sisäisestä turvallisuudesta ja maahanmuuttoasioista, selvitti viime vuonna Suomen kykyä vastaanottaa turvapaikanhakijoita. Julkaisun löydät täältä: http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/80810/vo%20kyky%20julkaisu_netti_FINAL.pdf

  Myös Turun yliopiston on julkaissut turvapaikkaprosessista tutkimuksen viime vuonna: https://www.utu.fi/fi/yksikot/sci/yksikot/maageo/tutkimus/julkaisut/Documents/URMI.pdf

  Parhaiten tutkimustietoon pääset varmasti käsiksi etsimällä itse tutkimustietoa tai ottamalla yhteyttä eri tutkimusorganisaatioihin. Sinänsä Suomen turvapaikkapolitiikan tiukentaminen tutkimusrahalla tuskin on realistista, vaan turvapaikkapolitiikkaa säätelee alussa mainitsemani sopimukset ja kansallinen maahanmuutto- ja turvapaikkapolitiikka.

  Ystävällisesti,

  Martti Rasa

  Valtion nuorisoneuvosto / Opetus- ja kulttuuriministeriö

Kommentit (1)

Kommentointi on päättynyt.
 • Profiilikuvan paikka Illuminatiotaku
  Ei. Ei näin. Suomen ongelmat eivät todellakaan johdu emigranteista vaan suomen sisällä tapahtuvista pätöksistä, kuten kaiken sotateollisuuden ostaminen jolla emme tee loppujen lopuksi yhtikäs mitään, koska kuten todettu on, Venäjä voisi valloittaa suomen kahdessa päivässä. Meidän pitää keskittyä tukemaan kansalaisia ja taata hyvät sosiaalipalvelut jokaiselle, jotta ihmiset pääsevät jaloilleen. Sitä paitsi Suomen työttömyysastetta ei nosta vain maahanmuuttajat vaan ongelmana on myös nämä kantasuomalaiset, jotka ovat vailla duunia. Moni ei tahdo tarjota työpaikkaa ulkaamaalaistaustaiselle (vaikka koulut olisikin käyty) ja se jos mikä on ongelma. Saksa on maa mikä on ottanut älyttömästi ihmisiä sisään ja sillä talous on mallillaan, joten olisiko tässä tarpeeksi hyvää aineistoa jatkaa maahanmuuttajien tukemista? Kaikki myös tuntevat Amerikkassa tapahtuneen pienen pörssiromahduksen johtuen siis siitä että he sulkivat rajansa.
Kirjoita idea