• Julkaistu
  25.2.2018 
 • Viety eteenpäin
  17.4.2018 
 • Vastaus annettu
  16.5.2018 
Armeijan kaappi

Kaapin siisteystarkastukset pois armeijasta

25.2.2018 klo 17.27

Eli armeijassa on tapana aina ennen lomille lähtöä järjestää niin kutsuttu "tupa, kaappi ja siisteystarkastus" (teksi, TKS). Ehdotankin että kaapinsiisteysjärjestyksestä luovuttaisiin koska se on naurettavan typerää ajanhaaskausta. 

Kaapinsiisteystarkastuksessa vaaditaan että kaikilla samassa tuvassa tulee kaappien näyttää ulospäin samalta tarkastuksen aikana, eli siellä romujen takana saa olla vaikka homeisia pyyhkeitä läjäpäin kunhan kaappi näyttää samalta kaikilla tuvassa, lisäksi kaapin saa heti siisteystarkastuksen jälkeen vaikka "räjäyttää" eli laittaa sellaiseen järjestykseen kuin itse haluaa. Käytännössä kaappitarkastuksessa kyse on näennäisestä siisteydestä. 

Olisi huomattavasti järkevämpää jos jokainen saisi pitää kaappinsa sellaisessa järjestyksessä kuin itse haluaa. Yleensä kaapin siisteystarkastuksessa vaadittu järjestys on hyvin epäkäytännöllinen, eli jos vaikka sattuisi tulemaan hälytys ja kaappi on kyseisessä vaaditussa järjestyksessä niin tarvittavien tavaroiden nopea saaminen saattaa olla kriittisenkin hidasta. Eli mielummin jokaisella oma hallittu sekasorto kuin sotaherrojen vaatima näennäinen siisteys.

Yleensä kun on tupa, kaappi ja siisteys tarkastus meneillään niin alikersantit tupaa tarkastaessa lähinnä takertuvat siihen ovatko kaapit särmässä ja jättävät tupien siisteyden toisarvoiseksi.

Kaapin siisteystarkastus vahvistaa sitä kuvaa että armeijassa ei aivoja tarvita vaan ne voi sinne tullessa jättää portilla narikkaan odottamaan kotiutumista.


Ideaa ei voi kannattaa, koska se on tilassa "Vastaus annettu".

Lisätietoa

 • Viety eteenpäin 17.4.2018

  Koko Suomi / Martti Rasa, Herttaliisa Tuure

 • 25.4.2018

  Välitetty eteenpäin: Puolustusvoimat

 • VASTAUS 16.5.2018

  Yleinen palveluohjesääntö (YLPALVO 2017) toteaa sisäjärjestyksestä seuraavaa:

  Tupa- ja sisäjärjestystä koskevat määräykset

  161. Yksikön vääpeli käskee yhteisten tilojen ja alueiden sekä tupien siivoamisen ja tupapalve­lijoiden toiminnan. Majoitustupaan määrätään tuvan esimies, joka vastaa tuvan järjestykses­tä. Tuvan esimies on tupajärjestysasioissa tuvas­sa majoittuvien esimies. Tuvan esimies järjes­tää tuvassa asuvien siivousvuorot. Hän valvoo ja ohjaa tuvan puhtaanapitoa ja tupajärjestyk­sen noudattamista. Hänen on ilmoitettava lai­minlyönneistä ja rikkomuksista yksikön vääpe­lille tai lähimmälle esimiehelleen.

  162. Tuvan esimiehen on oltava tietoinen tu­paan kuuluvan kaluston määrästä ja kunnos­ta. Kalustoa ei saa ilman lupaa vaihtaa tai vie­dä muihin tiloihin. Tuvan esimiehen on ilmoitet­tava kaluston häviämisestä tai rikkoutumisesta yksikön vääpelille. Vuoteeseen, kaappiin ja ase­telineeseen on kiinnitettävä nimilappu, josta il­menee henkilön arvo ja nimi.

  163. Tupajärjestykseen kuuluu, että

  - tupa on puhdas ja kalusto on määrätyllä paikallaan

  - vuoteet ovat sijatut ja muu kalusto on hyvässä järjestyksessä

  - tuvan varustukseen kuulumattomia säh­kö- ja latauslaitteita käytetään yksikön vääpelin käskemällä tavalla.

  164. Kaappijärjestykseen kuuluu, että

  - kaappi on puhdas ja siisti ja se pidetään lukittuna

  - likaantuneet vaatteet säilytetään erillään puhtaista vaatteista

  - oven sisäpinnassa on hälytysohjeet ja kaappijärjestys

  - säilytettäväksi määrätyt varusteet ja esi­neet on asetettu annettujen ohjeiden

  165. Kohdassa todetaan mm seuraavaa:Tuvassa ei saa säilyttää kastuneita varusteita, puhdistaa jalkineita eikä tehdä sellaisia asioita, joista tupa voi likaantua.

  Yllä olevasta voi päätellä, että tupa-, kaappi- ja siisteystarkastuksesta ei ole yksityiskohtaisesti käsketty. Käytännössä joukkoyksiköissä ja perusyksiköissä ja edelleen tupakohtaisessa järjestyksessä tulee noudattaa yhdenmukaista linjaa. Järjestyksen ja siihen liittyvien tarkastusten perimmäinen tarkoitus on palvella taistelu- ja kriisitilanteita, joissa yhdessä opitut perusmenetelmät, yhdenmukainen varustus ja niiden yhdenmukainen paikka mahdollistaa nopean ja tehokkaan toiminnan. Tupa- , kaappi- ja siisteystarkastus oikeassa hengessä toteutettuna palvelee edellä mainittua tarkoitusta.

  Everstiluutnantti Ilpo Kärkkäinen

  Sektorin johtaja

  Henkilöstöosasto/Pääesikunta


Kirjoita idea