• Julkaistu
  1.3.2018 
 • Viety eteenpäin
  31.3.2018 
 • Vastaus annettu
  25.10.2018 

Perustuslakiin lisäys suomalaisen kulttuurin turvaamiseksi

1.3.2018 klo 15.27 @OikeallaAsialla

Euroopassa on 2010-luvulla alkanut laajamittainen väestönvaihto jossa kantaeurooppalaisten määrät heidän omissa maissaan ovat kääntyneet prosentuaalisesti laskuun ja monet ihmiset ovat olleet tästä huolissaan. Ehdotankin että Suomessa perustuslaissa turvattaisiin Suomalaisen kulttuurin säilyminen.


Ideaa ei voi kannattaa, koska se on tilassa "Vastaus annettu".

Lisätietoa

 • Viety eteenpäin 31.3.2018

  Koko Suomi / Martti Rasa, Herttaliisa Tuure

 • 25.10.2018

  Viety eteenpäin: oikeusministeriö

 • VASTAUS 25.10.2018

  Perustuslaki turvaa jo nykyisellään laajasti suomalaista kulttuuria, kun se suojaa muun muassa demokraattista järjestelmäämme ja meille jokaiselle kuuluvia perusoikeuksia. Perustuslain 1 §:n 2 momentin mukaan perustuslakimme turvaa ihmisarvon loukkaamattomuuden ja yksilön vapauden ja oikeudet sekä edistää oikeudenmukaisuutta yhteiskunnassa. Asettamiensa rajojen sisällä perustuslaki sallii suomalaisen kulttuurin ottaa mitä moninaisimpia muotoja, ja tämän vuoksi suomalainen kulttuuri muuntuu ja kehittyykin jatkuvasti. Nykyinen perustuslaki ja sen ilmaisemat perusarvot asettavat kuitenkin myös rajoja sallituille kulttuurisen ilmaisun muodoille, eikä esimerkiksi ihmisarvoa loukkaavaa toimintaa voi pitää tästä näkökulmasta missään tilanteessa hyväksyttävänä. Jos ja kun yhteiskuntamme muuntuu voidaan näitäkin rajoja kuitenkin perustuslain erityisessä säätämisjärjestyksessä muuttaa. Tällaisissakin tilanteissa joudumme tosin huomioimaan antamamme kansainväliset ihmisoikeus- ja muuta kansainväliset sitoumukset, joissa on suojattu pitkälti saman tyyppisiä arvoja kuin omassa perustuslaissamme. Perustuslakimme on siis jo nykyisellään erittäin vahva, eduskuntamme lähes yksimielisellä tuella säädetty suoja suomalaiselle kulttuurille ja sen keskeisille yhteisesti jaetuille arvoille

  yt.

  Johannes Heikkonen

  Lainsäädäntöneuvos/Lagstiftningsråd

  Oikeusministeriö/Justitieministeriet

Kommentit (3)

 • Jos maahanmuuttajia ei aleta integroimaan suomalaiseen kulttuuriin niin suomalainen kulttuuri katoaa ja samalla haaveet hyvinvointivaltiosta voidaan unohtaa.
 • Profiilikuvan paikka Niinsiinäsittenkävi
  Nykyisellä menolla me nuoret saamme eläkeiässä sitten muistella kuinka sillon vielä kun olimme nuoria niin meidän kansallamme oli oma kulttuuri omassa maassamme ja se oli silloin rikkautta se.
 • Profiilikuvan paikka Illuminatiotaku
  On totta että oma kulttuuri on asia jonka haluaa säilytettävän, mutta kun me vanhana ajattelemme näin emmekö me ole vain nuoremman sukupolven tiellä? Faktahan on se että jossain vaiheessa globaalisoitumisen takia kulttuurimme sekoittuvat täydellisesti keskenään ja voimme joko pitkittää sitä ja muuttaa perustuslakia tai voimme ottaa esim. nyt ne paljon puhutut maahanmuuttajat ja antaa niiden vaikuttaa omaan kulttuuriimme niinkuin me annamme meidän kulttuurin vaikuttaa heihin.

Kommentoi

Kirjoita idea