• Julkaistu
  1.6.2018 
 • Viety eteenpäin
  12.6.2018 
 • Vastaus annettu
  22.11.2018 
Photo: Mdesign / Pixabay (CC0)

Kiihotus kansanryhmää vastaan muutettava asianomistajarikokseksi

1.6.2018 klo 19.09 @OikeallaAsialla

Suomen rikoslaista löytyy pykälä nimeltään "kiihottaminen kansanryhmää vastaan", ehdotankin että kyseinen rikosnimike muutetaan asianomistajarikokseksi joka tarkoittaisi sitä että jos joku syyllistyy puheellaan tai kirjoituksellaan kiihottamiseen kansanryhmää vastaan niin rikosilmoituksen tekijän tulee kuulua siihen ryhmään mitä vastaan solvataan tai halvennetaan.

Perustelut:
Nykyään on tyypillistä että monet loukkaantuvat aiheettomasti toisten puolesta, niin tällä saataisiin sitä ongelmaa kuriin. Tyypillinen esimerkki äsken mainitusta on se että jos joku maahanmuuttokriittinen kirjoittaa arabimaista tulevista turvapaikanhakijoista kriittisen kirjoituksen niin siitä sitten joku Helsingin yliopiston käynyt itseään viisaana ja suvaitsevana pitävä henkilö kuka ei edes ole maahanmuuttaja niin vetää herneen nenäänsä ja tekee rikosilmoituksen vaikkei kyseinen kirjoitus edes liity häneen millään tavalla.

Eli esimerkiksi jos joku kirjoittaa vaikka Espanjalaisista pykälän kriteerit täyttävää vihapuhetta niin rikosilmoituksen tekijän tulee olla espanjalainen, eli siitä ryhmästä ketä loukataan.


Ideaa ei voi kannattaa, koska se on tilassa "Vastaus annettu".

Lisätietoa

 • Viety eteenpäin 12.6.2018

  Koko Suomi / Martti Rasa, Herttaliisa Tuure

 • 2.7.2018

  Viety eteenpäin: oikeusministeriö

 • VASTAUS 22.11.2018

  Rikoslain kiihottamista kansanryhmää vastaan koskevan 11 luvun 10 §:n mukaan joka asettaa yleisön saataville tai muutoin yleisön keskuuteen levittää tai pitää yleisön saatavilla tiedon, mielipiteen tai muun viestin, jossa uhataan, panetellaan tai solvataan jotakin ryhmää rodun, ihonvärin, syntyperän, kansallisen tai etnisen alkuperän, uskonnon tai vakaumuksen, seksuaalisen suuntautumisen tai vammaisuuden perusteella taikka niihin rinnastettavalla muulla perusteella, on tuomittava kiihottamisesta kansanryhmää vastaan sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi.

  Rangaistussäännöksellä suojataan kysymyksessä olevia ryhmiä kollektiiveina, eikä rikoksella loukata ainoastaan yksityistä oikeutta. Näin ollen tämä rikos on yleisen syytteen alainen. Rangaistussääntelyn taustalla ovat lisäksi eräiden Suomea sitovien kansainvälisten sopimusten ja Euroopan unionin lainsäädännöstä johtuvat velvoitteet.

  Jussi Matikkala

  Oikeusministeriö

Kommentit (6)

Kommentoi

Kirjoita idea