• Julkaistu
  25.7.2018 
 • Viety eteenpäin
  8.8.2018 
 • Vastaus annettu
  15.8.2018 

Suomeen kansallinen videopeliarkisto

25.7.2018 klo 16.07 @OikeallaAsialla

Suomesta löytyy minkäkinmoista arkistoa jotka arkistoivat muun muassa elokuvia, kirjoja ja sanomalehtiä, mutta kotimaisille videopeleille ei löydy kunnollista kotia. Suomeen tulisikin perustaa jonnekkin joku palvelinkeskus jonne valtio (museovirasto?) arkistoisi suomalaisia videopelejä (ja mahdollisesti myös tietokoneohjelmia) tulevaisuutta varten.


Ideaa ei voi kannattaa, koska se on tilassa "Vastaus annettu".

Lisätietoa

 • Viety eteenpäin 8.8.2018

  Koko Suomi / Herttaliisa Tuure, Martti Rasa

 • 8.8.2018

  Viety eteenpäin: Suomen pelimuseo

 • VASTAUS 15.8.2018

  Idea Suomen kansallisesta videopeliarkistosta on hyvä, sillä mikään taho ei tällä hetkellä pysty arkistoimaan kaikkia suomalaisia pelejä ja ohjelmia.

  Kansalliskirjasto tekee jo nyt osan ehdotetun kansallisen videopeliarkiston työstä, sillä se ”vastaa kansallisen julkaisuperinnön säilyttämisestä, kuvailusta ja käyttöön asettamisesta”. Peliyrityksillä on velvollisuus toimittaa yksi fyysinen kappale julkaisemistaan peleistä Kansalliskirjaston kokoelmiin kulttuuriaineistolain nojalla. Digitaalisten levityskanavien (esim. Steam, Google Play) kautta julkaistavat pelit ovat kuitenkin Kansalliskirjastolle uudenlainen haaste, sillä nykyisen lainsäädännön mukaan verkkojulkaisu täytyy luovuttaa vain Kansalliskirjaston pyynnöstä, muutoin luovutusvelvollisuutta ei ole. Kansalliskirjaston toimintaa ohjaava kulttuuriaineistolaki ei myöskään anna Kansalliskirjastolle mitään aineiston oikeuksia, joten tekijänoikeuslainsäädäntö mahdollistaa arkistoidun aineiston käytön vain Kansalliskirjaston ja muiden vapaakappalekirjastojen tiloissa. Se rajoittaa pelien pelaamista ja esittämistä.

  Myös Suomen pelimuseo kerää suomalaisia pelejä, mutta lähinnä vain fyysisessä muodossa. Käytännössä museon resurssit eivät tällä hetkellä riitä digitaalisten aineistojen säilyttämiseen. Pelimuseo on julkaistujen pelien lisäksi kiinnostunut myös julkaisemattomista peleistä, joten yhdessä Kansalliskirjaston kanssa ne muodostavat hyvin kattavan otoksen suomalaisesta pelikentästä. Suomen pelimuseo pyrkii pelattavien pelin lisäksi keräämään tietoa myös pelien tekijöistä ja pelaajista. Pelkkä pelattava peli ei museon näkökulmasta ole ymmärrettävänä itsessään, vaan vaatii tuekseen monipuolista kontekstitietoa ja tutkimusta.

  Digitaalisten pelien ja ohjelmien säilyttämiseen liittyy kysymys aineiston saavutettavuudesta. Digitaaliset pelit tarvitsevat toimiakseen tietynlaisen ohjelmisto- ja laitteistoympäristön, joka voidaan saada aikaiseksi joko säilyttämällä alkuperäistä laitteistoa, jäljittelemällä ohjelmistojen avulla alkuperäistä ympäristöä (”emuloimalla”) tai muokkaamalla pelit nykylaitteistoilla toimivaan muotoon (”migroimalla”). Kaikki nämä ratkaisut vaativat työtä, sekä asianmukaisia tiloja ja laitteistoja.

  On myös syytä pohtia, mitä kaikkea kansallinen arkisto pitäisi sisällään. Käytännössä peliyritykset ovat hyvin kansainvälisiä, ja ne tähtäävät automaattisesti kansainvälisille markkinoille. Mikä on silloin suomalainen peli? Onko ulkomailla kansainvälisessä peliyrityksessä työskentelevän Suomen kansalaisen tekemä peli suomalainen peli? Entäpä jos Suomessa sijaitsevan peliyrityksen työntekijät eivät ole Suomen kansalaisia, tai jos suomalaisen julkaisijan peli on tehty jossakin muussa maassa? Se, mitkä kaikki pelit siis lopulta kuuluisivat videopeliarkistoon, vaatisi osakseen lisäpohdintaa.

  Kiteyttäen voisi sanoa, että Suomen kansallinen videopeliarkisto vaatisi toimiakseen lisää osaajia ja osaamista, sekä mahdollisesti lainsäädännön uudistamista. Käytännössä arkisto kannattaisi perustaa jo nyt toimivien muistiorganisaatioiden (Kansalliskirjasto, Suomen pelimuseo) toiminnan varaan, lisäämällä niiden resursseja ja mahdollisuuksia huolehtia kaikkiin suomalaisiin peleihin liittyvästä kulttuuriperinnöstä.

  Niklas Nylund

  Tutkija / Researcher

  Suomen pelimuseo / The Finnish Museum of Games

  Aija Vahtola 

  Suomen kansalliskirjasto


Kommentit (4)

Kommentoi

Kirjoita idea