• Julkaistu
  21.11.2018 
 • Viety eteenpäin
  21.11.2018 
 • Vastaus annettu
  22.11.2018 

Loimaan kouluruokailu

21.11.2018 klo 11.00 @Roger

Tämä niin sanottu "syö lautanen tyhjäksi"- viikko on huonosti tehty. Lisäämällä enemmän kasviksia ruokaan, niin sitä enemmän ruokaa heitetään pois. Ei nykyaikaisteinit enään syö kasviksia, joten ei kannata tunkea niitä jokaseen ruokaan. Thanks.


Ideaa ei voi kannattaa, koska se on tilassa "Vastaus annettu".

Lisätietoa

 • Viety eteenpäin 21.11.2018

  Koko Suomi / Riina P, Heidi Leppäkari, Mika Pietilä, Sara Peltola, Elisa Hietala, Kristiina Anttila

 • VASTAUS 22.11.2018

  Hei! Kouluruokaan liittyvät ideat ovat hyvin suosittuja täällä Nuortenideat.fi-palvelussa. Lisäsin tähän vastauksen yhteyteen opetushallituksen 20.1.2016 antaman vastauksen aiempaan -huonoon kouluruokaan- liittyvään ideaan, joka toivottavasti vastaa osaltaan myös sinun ideaasi. Vastauksessa on hyviä vinkkejä, kuinka kouluruokaa ja ruokailutilannetta voi kehittää. Yleensä paras tapa vaikuttaa kouluruokaan on, että siitä antaa suoraan palautetta omalla koululla tai vaihtoehtoisesti netissä koulunne ruokapalveluiden sivuilla. Tässä vielä aiempi, opetushallituksen vastaus:

  "Oppilaiden huoli on ymmärrettävää, jos ei ole tietoa ruoasta, sen alkuperästä, terveellisyydestä, koostumuksesta, tms. kuluttajavalintoja ohjaavasta asiasta.

  Kouluruoan valmistusta ohjaavat erityiset kouluruokailusuositukset ja myös monet ruoan laatua mallintavat säädökset, kuten omavalvonta ja hankintaohjeet. Käytettävät raaka-aineet käydään läpi tarkasti. Kukaan ei halua lähtökohtaisesti valmistaa ” huonoa ruokaa”. Moitteet kouluruoan heikosta laadusta koskettavat erityisesti niukoin resurssein työtään tekeviä ruokapalveluammattilaisia.

  Keskeistä ruoan ja ruokailutilanteen kehittämisessä on yhteistyö, johon liittyy kohtaaminen, vuorovaikutus, osallisuus ja asiallinen viestintä. Kouluruoan ja ruokailutilanteen laadun kehittämistä varten on kehitetty moniammatillisessa yhteistyössä kansallinen Kouluruokadiplomi. Se on koululle myönnettävä tunnustus laadukkaasti ja valtakunnallisten tavoitteiden mukaan toteutetusta kouluruokailusta. Diplomi on osoitus siitä, että koulussa syödään hyvin ja edistetään kouluruokailulle suunnattujen terveys-, tapa- ja ruokakasvatustavoitteiden toteutumista. Asiakastyytyväisyyskyselyssä tuli esille yhteistyön tärkeä merkitys ja sen vaikutus mm. kouluruoan ja kouluruokailun arvostamiseen sekä kouluruokailuun liittyvän tietämyksen ja kouluyhteisön me-hengen lisääntymiseen.

  Asenteisiin, toimintatapoihin ja muutoksiin on käytännössä parasta vaikuttaa paikallisesti koululla. Sivustollanne käydyn kouluruoka paremmaksi -keskustelun perusteella ehdottaisin, että ko. koulussa/kouluissa käytäisiin keittiön/ruokapalvelun ja opettajien sekä oppilaiden/oppilaskunnan kanssa yhteinen keskustelu kouluruoasta ja ruokailutilanteesta. Keskustelun aiheiksi olisi hyvä nostaa ainakin: mitkä asiat vaikuttavat ruokalistojen ja siten ateriakokonaisuuksien suunnitteluun, millaisista raaka-aineista ruoka valmistetaan, mitä tarkoittaa ruoan terveellisyys ja täysipainoisuus käytännössä? Hyvä olisi käydä myös keskustelua kouluruokailun merkityksestä ja tehtävästä osana koulutyötä sekä oman kouluruokailun kehittämistarpeista ja tavoitteista, joiden saavuttamiseksi voidaan yhdessä toimia.

  Korostan sitä, että kouluruokailu suunnitellaan ja toteutetaan oppilaita ja oppimista varten. Ruokapalvelut keräävät yleensä myös asiakaspalautetta, joka vaikuttaa tarjolla olevaan ruokaan. Ruokalistoilta karsitaan pois sellaisia ruokia, jotka ovat saattaneet olla hyvinkin suosittuja, mutta eivät uusille oppilasikäluokille maistu. Ts. ruokalistoja pyritään muuttamaan palautteiden perusteella siten, että ruoka myös maistuu. Jokainen hyvin syöty kouluateria on ruokapalvelun kunnia-asia.

  Marjaana Manninen
  Opetusneuvos
  Opetushallitus
  029 533 1142
  marjaana.manninen@oph.fi
  www.oph.fi www.edu.fi"

  Vastauksen on kirjannut Nuortenideat.fi-moderaattori.

Kommentit (0)

Kommentoi

Kirjoita idea