• Julkaistu
  27.12.2018 
 • Viety eteenpäin
  27.1.2019 
 • Vastaus annettu
  1.3.2019 

Mera språk timmar

27.12.2018 klo 8.37

I skolan börjar vi tex.engelska först på fyran


Ideaa ei voi kannattaa, koska se on tilassa "Vastaus annettu".

Lisätietoa

 • Viety eteenpäin 27.1.2019

  Koko Suomi / Herttaliisa Tuure, Martti Rasa

 • 6.2.2019

  Ärendet har förat vidare: Utbildningsstyrelsen

 • VASTAUS 1.3.2019

  Enligt statsrådets beslut hösten 2018 tidigareläggs språkundervisningen och därmed ökar timantalet inom den grundläggande utbildningen med två årsveckotimmar. I och med beslutet inleds språkundervisningen i fortsättningen senast under vårterminen i årskurs 1 i hela landet. Ändringen gäller A1-språket och de elever som börjar i årskurs 1 hösten 2019.

  Man har också diskuterat alternativ för att tidigarelägga A2-språket. Se UKM:s meddelande 17.2.2019 https://minedu.fi/artikkeli/-/asset_publisher/opetusministeri-grahn-laasonen-kieltenopetus-tulee-aloittaa-yha-aikaisemmin-lisaa-kielikylpyja-paivakoteihin

  Vi hoppas att detta svarar på idén.

  Med vänlig hälsning

  Yvonne Nummela

  Utbildningsstyrelsen

Kommentit (0)

Kommentoi