• Julkaistu
  2.1.2019 
 • Viety eteenpäin
  27.2.2019 
 • Vastaus annettu
  27.2.2019 

Kouluista uskontovapaa ympäristö

2.1.2019 klo 19.53

Koulusta pitäisi tulla lapsille ja nuorille vapaa ympäristö, jossa ei opeteta erikseen erilaisia uskontoja. Myöskään erilaisia jumalantunnustuksia (esimerkiksi joulukirkko) ei olisi. Uskonnontunnit voitaisiin korvata yleistävällä opetuksella, jossa oppilaille opetettaisiin yleissivistävästi eri maailman uskonnoista, moraaleista ja etiikasta. Oppilaat oppisivat kunnioittamaan muita uskontoja sekä ymmärtävät niiden tapoja. Samalla myös heidän maailmankuvansa laajenisi.

Tämän avulla voisimme antaa oppilaille vapaan ympäristön, jossa ihmisiä ei lajitella tai syrjitä heidän uskontonsa perusteella. 

Jokaisella ihmisellä on uskontovapaus, mutta tarvitseeko tätä oppia opettaa alaikäisille, jotka eivät saa edes erota kirkkokunnastaan?


Ideaa ei voi kannattaa, koska se on tilassa "Vastaus annettu".

Lisätietoa

 • Viety eteenpäin 27.2.2019

  Koko Suomi / Herttaliisa Tuure, Martti Rasa

 • 27.2.2019

  Viety eteenpäin: opetushallitus

 • VASTAUS 27.2.2019

  Perusopetuslain 11§ määrää oppilaille opetettavat pakolliset oppiaineet ja 13 § säätää erikseen uskonnon ja elämänkatsomustiedon opetuksesta.

  Lainsäädännön tarkoituksena on turvata uskonnonvapauden toteutuminen siten, että eri uskontoryhmille sekä uskonnollisiin yhdyskuntiin kuulumattomille oppilaille järjestetään oman erillisen oppiaineen opetus. Oman uskonnon opetus muodostaa kokonaisuuden, joka jakaantuu eri uskontoryhmiin. Elämänkatsomustieto on tästä kokonaisuudesta erillinen oppiaine, jonka opetussuunnitelma on rakennettu uskonnottomien oppilaiden tarpeita silmällä pitäen.

  Monien maiden katsomusopetuksen järjestelyistä poiketen suomalainen järjestelmä pyrkii turvaamaan sekä negatiivisen että positiivisen uskonnonvapauden yhteiskunnassa, jossa on yksi suuri enemmistöuskonto, kasvava uskonnoton väestönosa ja erikokoisia pieniä uskonnollisia yhdyskuntia. Suomen kehittämä järjestelmä takaa eri uskontokunnille oman opetuksen yhteisessä koulussa, mikä vähentää tarvetta erillisten uskonnollisten tai aatteellisten koulujen perustamiseen sekä muuhun uskonnolliseen opetukseen. Tämä puolestaan vähentää yhteiskunnallisten jännitteitten syntymistä ja esim. radikalisoitumisen vaaraa. Vaikka järjestelmämme tuo kouluille haasteita, se tarjoaa lähtökohtaisesti yhdenvertaisen kohtelun kaikenlaisten katsomusten edustajille ja rakentaa pohjaa kulttuurisen moninaisuuden ymmärtämiselle ja arvostamiselle.

  Uskonnon opetus on tunnustuksetonta eli oppilaille opetetaan oman uskonnon yleistietojen ohella yleissivistävästi maailman eri uskonnoista sekä etiikasta. Näin tehdään myös elämänkatsomustiedon opetuksessa, jossa kuitenkin pääpaino on oman elämänkatsomuksen rakentamisen tukemisessa, ajattelun taidoissa ja etiikassa. Kouluopetukseen ei kuulu uskonnonharjoitusta. Mikäli koulu järjestää uskonnollisia tilaisuuksia, ne ovat lain mukaan aina kaikille vapaaehtoisia.

  Satu Elo

  Opetusneuvos

  Opetushallitus

Kirjoita idea