• Julkaistu
  14.1.2019 
 • Viety eteenpäin
  28.1.2019 
 • Vastaus annettu
  6.2.2019 
koulu

Koulut lakkautetaan kokomaasta 2020

14.1.2019 klo 12.46

Hei! Haluiaisimme lakkauttaa koulut vuoteen 2020 mennessä, koska kouluista ei ole mitään hyötyä tänäpäivänä, koska meillä on netti ja google täynnä tietoa ja viihdettä, vink vink.

Näin ollen jää myös enemmän aikaa oikeasti hyödylliselle tekemiselle, esim nuoret voisivat mennä töihi ja tienata oman elantonsa. meillä on monia hyviä poliitikko esimerkkejä, kuinka kouluja ei todellakaan tarvitse mihinkään.

Koulut siis loppuisivat kuudennen luokan jäläkkee. Näin ollen nuoret voisivat mennä jo 12-vuotiaina esim puhelinmyyjäksi.


Ideaa ei voi kannattaa, koska se on tilassa "Vastaus annettu".

Lisätietoa

 • Viety eteenpäin 28.1.2019

  Koko Suomi / Herttaliisa Tuure, Martti Rasa

 • VASTAUS 6.2.2019

  Moi!

  Vastaan ideaasi osittain lainaamalla nuortenelämä.fi.n sivua oppivelvollisuudesta.

  Suomessa vallitsee lakiin perustuva oppivelvollisuus. Tällä tarkoitetaan sitä, että jokaisen lapsen on suoritettava peruskoulu, tai muilla keinoin hankittava perusopetusta vastaavat tiedot. Oppivelvollisuus alkaa yleensä sinä vuonna, kun lapsi täyttää seitsemän, ja päättyy peruskoulun oppimäärän todistettuun suorittamiseen tai kun oppivelvollisuuden alkamisesta on kulunut kymmenen vuotta.

  Suomalainen peruskoulu on tunnettu maailmalla. Suomessa lähes kaikki lapset saavat peruskoulun päättötodistuksen. Vastuu lapsen koulunkäynnistä on huoltajalla, jonka tulee huolehtia siitä, että oppivelvollisuus tulee suoritetuksi. Jos huoltaja ei hoida tehtäväänsä, hänet voidaan tuomita jopa sakkoihin.

  Oppivelvollisuuden voi suorittaa myös käymättä varsinaista koulua, sillä Suomessa ei ole koulupakkoa. Oppivelvollisuuden sisältö on joka tapauksessa suoritettava, huolimatta opiskelutavasta. Oppimäärän voi suorittaa esimerkiksi kotiopetuksena. Tällöin huoltajalla on vastuu opetuksen järjestämisestä ja oppimateriaalin hankinnasta. Kotiopetuksessa opiskeleva ei ole myöskään oikeutettu maksuttomaan kouluruokailuun, kouluterveydenhuoltoon tai muihin etuuksiin, joita kunta peruskoulun opiskelijoille tarjoaa.

  On siis varmaa, että kouluja ei tulla lopettamaan, eikä oppivelvollisuusikää laskemaan ehdottamaasi kuudenteen luokkaan. Päinvastoin on keskusteltu, että jatkuisiko oppivelvollisuus jopa pidempään kuin nykyään.

  Pohdit, että koulu vie aikaa muulta hyödylliseltä tekemiseltä. Oppilaitokset ja koulutus kuitenkin vahvistavat ihmisten ymmärrystä ympäröivästä maailmasta ja antavat valmiuksia elämään ja myös työntekoon. On totta, että nykyään informaatiota on saatavilla internetistä. Tämä on hienoa, vaikka internetiin mahtuu myös paljon väärää ja valheellistakin tietoa. Koulu antaa informaation tulkinnalle valmiuksia ja myös helpottaa tiedon kriittistä tulkintaa.

  Sinänsä vapaa-aika on tärkeä osa ihmisen elämää eikä elämän tule olla vain opiskelua tai työssä käymistä. Elämässä on siis arvokasta tehdä muitakin asioita, joista nauttii.

  Terkuin,

  Martti / nuortenideat.fi

Kommentit (7)

Kommentoi

Kirjoita idea