• Julkaistu
  17.1.2019 
 • Viety eteenpäin
  31.1.2019 
 • Vastaus annettu
  9.5.2019 

Lyhyemmät koulupäivät

17.1.2019 klo 13.38 @PorvoonKeskuskoulu

Liian pitkät koulupäivät


Ideaa ei voi kannattaa, koska se on tilassa "Vastaus annettu".

Lisätietoa

 • Viety eteenpäin 31.1.2019

  Koko Suomi / Herttaliisa Tuure, Martti Rasa

 • 6.2.2019

  Viety eteenpäin: opetus- ja kulttuuriministeriö

 • VASTAUS 9.5.2019

  Perusopetuksesta säädetään perusopetuslaissa, jonka mukaisesti koulun lukuvuodessa on 190 työpäivää. Työpäivistä vähennetään kuitenkin muuksi arkipäiväksi kuin lauantaiksi sattuva itsenäisyyspäivä, loppiainen ja vapunpäivä.

  Lukuvuosi alkaa 1.8. ja käytännössä oppilaiden koulutyö käynnistyy elokuun puolivälin tienoilla. Koulun alkamispäivän ratkaisee opetuksen järjestäjä. Lukuvuoden koulutyö päätetään kaikissa kouluissa viikon 22 viimeisenä arkipäivänä.

  Perusopetusasetuksessa on määritelty, montako tuntia oppilaalla on vähintään oikeus saada opetusta viikossa. Perusopetusta annetaan oppilaalle ensimmäisellä ja toisella vuosiluokalla keskimäärin vähintään 20, kolmannella vuosiluokalla keskimäärin vähintään 22, neljännellä vuosiluokalla keskimäärin vähintään 24, viidennellä ja kuudennella vuosiluokalla keskimäärin vähintään 25, seitsemännellä ja kahdeksannella vuosiluokalla keskimäärin vähintään 29 ja yhdeksännellä vuosiluokalla keskimäärin vähintään 30 tuntia työviikossa. 

  Koulupäivän pituudelle on määritelty puolestaan enimmäismäärä, joka saa olla ensimmäisellä ja toisella luokalla enintään viisi oppituntia ja muilla luokilla enintään seitsemän oppituntia. Jokaisesta oppitunnista on käytettävä opetukseen vähintään 45 minuuttia.

  Perusopetuksessa oppilaan työmäärä saa olla enintään sellainen, että hänelle koulunkäyntiin, koulumatkoihin ja kotitehtäviin käytettävä aika huomioon ottaen jää riittävästi aikaa lepoon, virkistykseen ja harrastuksiin.

  Kansainväliset vertailut ovat osoittaneet, että Euroopan maiden välillä on suuria eroja siinä, kuinka pitkään oppivelvollisuus kestää ja kuinka paljon kouluissa annetaan oppivelvollisuuden aikana pakollisia oppitunteja. Muun muassa Eurydicen vuosittainen selvitys (2018) osoitti, että suomalaisissa kouluissa on eurooppalaista keskiarvoa vähemmän oppitunteja. Esimerkiksi eurooppalaisissa yläkouluissa oli eri luokka-asteilla keskimäärin 857 tuntia lukuvuodessa, kun taas Suomessa oli keskimäärin 808 tuntia.

  Heli Nederström

  Opetus- ja kulttuuriministeriö

Kirjoita idea