• Julkaistu
  29.1.2019 
 • Viety eteenpäin
  30.1.2019 
 • Vastaus annettu
  1.2.2019 

kansalaisaloite helpommaksi

29.1.2019 klo 16.23 @pelihurja

voisko palveluun littyä facen kautta ps on vaikeaa kerätä nimiä aloitteeseen


Ideaa ei voi kannattaa, koska se on tilassa "Vastaus annettu".

Lisätietoa

 • Viety eteenpäin 30.1.2019
  Oikeusministeriö / Liisa Männistö
 • VASTAUS 1.2.2019

  Kiitos ideastasi. Kansalaisaloitteella voi ehdottaa uutta lakia, muutosta olemassa olevaan lakiin tai olemassa olevan lain kumoamista. Kansalaisaloitteita voivat lain mukaan tehdä ja kannattaa vain äänioikeutetut Suomen kansalaiset.

  Kannatusilmoituksia voi kerätä kirjallisina paperilla tai sähköisesti esimerkiksi oikeusministeriön ylläpitämässä kansalaisaloite.fi-palvelussa. Kansalaisaloite.fi-palvelu tarkistaa kannattajien kansalaisuuden ja iän vahvan sähköisen tunnistautumisen kautta. Palvelu myös tunnistaa, jos henkilö yrittää kannattaa samaa aloitetta useampaan kertaan kansalaisaloite.fi-palvelussa.

  Väestörekisterikeskus tarkastaa kansalaisaloitteen saamat kannatusilmoitukset. Kansalaisaloite etenee eduskunnan käsiteltäväksi, jos se on kerännyt vähintään 50 000 kannatusilmoitusta kuuden kuukauden kuluessa.

  Edellä kerrotuista syistä kansalaisaloitteen tekeminen tai kannattaminen ei ole mahdollista Facebook-kirjautumisen kautta. Lakiin kansalaisaloitteesta voit tutustua osoitteessa https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2012/20120012.

  Liisa Männistö/Oikeusministeriö

Kommentit (0)

Kommentoi

Kirjoita idea