• Julkaistu
  5.2.2019 
 • Viety eteenpäin
  6.2.2019 
 • Vastaus annettu
  7.2.2019 

Kaikille mahdollisuuksia

5.2.2019 klo 19.22

Olen pitkään miettinyt ja seurannut muiden nuorten hyvinvointia. Olen nähnyt ja kuullut paljon asioita joita nuoret ovat pohtineet. Siksi haluaisin ottaa kantaa koskevaan aiheeseen, kaikille mahdollisuuksia. Nuorena tehdyt asiat kuten rikokset ja asiat jotka painaa nuorten mieltä tulevaisuudessa. Asialle on tehtävä muutos, nuorten hyvinvoinnin kannalta. Opiskelu- ja töihin hakeminen voi olla hankalaa menneisyyden takia. Jonka vuoksi ei välttämättä voi opiskella haluamaansa alaa, joka johtaa puolestaan siihen että nuoret jäävät ilman koulutusta ja into elämään on suunnastaan surullista. En voi käsittää kuinka ihmisiä syrjitään menneisyyden takia, kaikilla on oikeus menestyä. Rikoksen tekeminen on väärin, mutta onko sen jälkeen enään mahdollisuuksia perua mennyttä? Ei. Siksi haluan ja pyrin siihen että jokaisella on oikeus. 


Ideaa ei voi kannattaa, koska se on tilassa "Vastaus annettu".

Lisätietoa

 • Viety eteenpäin 6.2.2019

  Koko Suomi / Martti Rasa

 • 6.2.2019

  Viety eteenpäin: oikeusministeriö

 • VASTAUS 7.2.2019

  Moi!

  Toimitin ideasi oikeusministeriön kriminaalipoliittiselle osastolle, josta sain vastaukseksi rikosrekisterilain kirjaukset rikosten poistumisesta rikosrekisteristä. Rikosrekisterilain kirjaus löytyy alhaalta.

  Itse lisäisin asiaan vielä näkökulman, että rikosten ennaltaehkäisyssä lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistäminen ovat tärkeitä toimenpiteitä. Rikoksentorjuntaneuvoston sivuilla on lisätietoja aiheesta: https://rikoksentorjunta.fi/varhainen-tuki-ja-syrj...

  Lisäksi nuorten rikoksissa on mahdollista käyttää sovittelumenetelmää, jolla on käsittääkseni saatu hyviä tuloksia nuorten rikollisuuden lopettamiseksi aikaisessa vaiheessa. Lisätietoja löytyy täältä: https://thl.fi/fi/web/lastensuojelun-kasikirja/tyo...

  Kiitos hyvästä ja rakentavasta ideastasi.

  Ystävällisesti,

  Martti / nuortenideat.fi

  Rikosrekisterilaki (770/1993)

  10 §.

  Rikosrekisteristä poistetaan tieto

  1) ehdollisesta vankeudesta, ehdollisen vankeuden ohessa tuomitusta sakosta, yhdyskuntapalvelusta tai valvonnasta, nuorisorangaistuksesta, nuorisorangaistuksen sijasta tuomitusta sakosta, viraltapanosta ja yhteisösakosta viiden vuoden kuluttua,

  2) ehdottomasta, enintään kahden vuoden vankeusrangaistuksesta, valvontarangaistuksesta ja yhdyskuntapalvelusta kymmenen vuoden kuluttua sekä

  3) ehdottomasta, yli kahden ja enintään viiden vuoden vankeusrangaistuksesta sekä rikoslain 3 luvun 4 §:n 1 ja 2 momentin nojalla rangaistukseen tuomitsematta jättämisestä kahdenkymmenen vuoden kuluttua

  lainvoiman saaneen tuomion antamispäivästä.

  Yksittäistä rangaistusta koskevaa tietoa ei kuitenkaan poisteta, jos henkilöstä on rikosrekisterissä sellainen tieto, jota 1 momentin nojalla ei vielä voida poistaa. Kaikki henkilöä koskevat tiedot poistetaan kuitenkin rikosrekisteristä silloin, kun asianomainen henkilö on kuollut tai hänen syntymästään on kulunut 90 vuotta. Armahduspäätös ei vaikuta rikosrekisterimerkintöjen poistamiseen.

  Ulkomailla tuomittuja seuraamuksia koskevat tiedot poistetaan noudattaen 1 momentissa säädettyä. Toisessa Euroopan unionin jäsenvaltiossa tuomittuja seuraamuksia koskevat tiedot on kuitenkin poistettava, jos tiedot toimittanut jäsenvaltio ilmoittaa seuraamusta koskevan tiedon poistamisesta omasta rekisteristään

Kommentit (0)

Kirjoita idea