• Julkaistu
  19.3.2019 
 • Viety eteenpäin
  2.4.2019 
 • Vastaus annettu
  9.5.2019 

Parempaa kouluruokaa

19.3.2019 klo 10.08 @Lyseo_Hml

Oppilaiden pitäisi saada vaikuttaa enemmän kouluruokaan, sillä suurin osa koulujen oppilaista ei syö kouluruokaa ollenkaan, koska se ei ole oppilaiden makuun. Myöskin oppilaiden vanhemmilta on tullut valituksia kouluruoasta ja siitä että oppilaat eivät syö sitä vaan se heitetään roskiin. Vertauskuvana voisi ajatella "kuin heittäisi rahat roskiin". Vanhemmat maksavat kouluruoastamme veroa ja sen ruoan mistä vanhempamme maksavat ei ole maksamisen arvoista. 


Ideaa ei voi kannattaa, koska se on tilassa "Vastaus annettu".

Lisätietoa

 • Viety eteenpäin 2.4.2019

  Koko Suomi / Martti Rasa

 • VASTAUS 9.5.2019

  Kiitos kannanotostasi.

  Olet oikeassa siinä, että oppilaalla täytyy olla mahdollisuuksia vaikuttaa kouluruokailuun. Roskiin heitetty ruoka ei hyödytä ketään. Vain kaksi kolmesta yläkoululaisesta syö tutkimusten mukaan päivittäin kouluruoan, ja tämän ongelman korjaaminen on kouluruokailun kehittämisessä keskeistä.

  Opetussuunnitelman mukaan kouluruokailun tehtävänä on terveen kasvun ja kehityksen tukeminen ja myös ruokaosaamisen edistäminen. Suosituksen mukainen kouluateria kattaa noin kolmanneksen oppilaan päivittäisestä energiantarpeesta ja pohjaa suomalaisiin ravitsemussuosituksiin. Ruoan ravitsevuutta ja kouluruokailuun osallistumista seurataan ja arvioidaan jatkuvasti, kuten myös oppilaiden mahdollisuuksia osallistua ja vaikuttaa aktiivisesti kouluruokailun kehittämiseen.

  Oppilailla tulee olla mahdollisuus kouluruoan ja varsinkin ruokailutilanteen suunnitteluun ja arviointiin. Palautetta voi antaa esimerkiksi ruokailu- tai oppilastoimikuntien kautta, tai välittömästi erilaisten sähköisten palautejärjestelmien kautta. Koulu voi myös tarjota palautelaatikoita tai -tauluja. Voit pyytää kouluasi ottamaan käyttöön sopivia palautteenannon keinoja, mikäli sellaisia ei jo ole.

  Myös oletukset kouluruoasta vaikuttavat siihen, millaisena ruoka koetaan. Suomi on kouluruokailun mallimaa. Siitä tulee olla ylpeä ja vaalia yli 70-vuotiaan perinteen jatkumista. Kouluruoan kehittäminen jatkuu edelleen, ja oppilailla on siinä tärkeä osa. Tärkeintä on, että tarjottu kouluruoka syödään yhdessä päivittäin, kiireettömästi ja oikea-aikaisesti, sekä tilanteesta että ruoasta nauttien.

  Marjaana Manninen

  Opetusneuvos

  Opetushallitus

Kommentit (0)

Kirjoita idea