• Julkaistu
  18.4.2019 
 • Viety eteenpäin
  2.5.2019 
 • Vastaus annettu
  17.5.2019 

Roska rahaksi

18.4.2019 klo 16.21 @Silja

Hämeenlinna, tai mikä tahansa paikka Suomessa, voisi koklata sellaista järjestelmää, että jokaisesta roskasta saa 5-20 senttiä. Saataisiin kadut ja puistot puhtaiksi ja ihmiset liikkuisivat enemmän ulkona.

Voisi olla jokin paikka johon palautetaan roskat ja saadaan kuitti samalla tavalla kuin pullonpalautuksessa tai voi saada rahat suoraa käteen.

 • 30.8.2021 klo 10.23 @Moderaattori_Marko moderoi sisältöä: Kommentointi suljettu, vastaus annettu 17.5.2019

Ideaa ei voi kannattaa, koska se on tilassa "Vastaus annettu".

Lisätietoa

 • Viety eteenpäin 2.5.2019

  Koko Suomi / Martti Rasa

 • 9.5.2019

  Viety eteenpäin: ympäristöministeriö

 • VASTAUS 17.5.2019

  Suomessa on tosiaan nykyisin käytössä kuvatunlainen panttiin perustuva palautusjärjestelmä juomapakkauksille. Panttijärjestelmä toimii erinomaisesti ja on oiva tapa kerätä laadukasta materiaalia kierrätettäväksi. Panttijärjestelmä on myös hyvin käytetty ja ehkäisee merkittävästi järjestelmän piiriin kuuluvista juomapakkauksista aiheutuvaa roskaantumista.

  Vaikka panttijärjestelmällä on lukuisia hyviä puolia, sen laajentaminen ei kuitenkaan ole aivan yksinkertaista. Järjestelmä ei sovi kaikille materiaaleille, sillä esimerkiksi likaiset tai muuten heikkolaatuiset materiaalit voivat aiheuttaa teknisiä ongelmia sekä vaarantaa järjestelmän kautta kerätyn materiaalin laadun. Lisäksi panttijärjestelmän luominen ja ylläpito sekä siihen liittyvien keräys- ja maksujärjestelmien kehittäminen on melko työlästä. Parhaillaan Suomessa selvitetään tarvetta ja mahdollisuuksia panttijärjestelmän laajentamiseen muovin käytön ja siitä aiheutuvien haittojen kuten roskaantumisen vähentämiseksi. Panttijärjestelmiä voidaan kehittää myös vapaaehtoisten kampanjoiden ja kokeilujen avulla kuten on tehty esimerkiksi Soinin kunnassa muovijätteen osalta.

  Roskaantuminen on nykyisin paljon esillä oleva ongelma, jonka ehkäiseminen edellyttää pitkäjänteistä työtä. Panttijärjestelmien ohella roskien kulkeutumista ympäristöön voidaan ehkäistä monin muin tavoin. Lainsäädännössä on asetettu niin sanottu roskaamiskielto, jonka rikkomisesta voidaan määrätä sakko. Roskaaja on myös velvollinen siivoamaan roskaamansa alueen. Hyvin toimiva jätehuolto on niin ikään eräs roskaantumista ehkäisevä tekijä. Yleisesti ottaen kaikki jätehuoltoa parantavat toimet vähentävät myös roskaantumista. Samoin ympäristökasvatus, neuvonta ja ihmisten asenteisiin vaikuttaminen ovat tärkeässä asemassa roskaantumista ehkäistäessä. Suomen omien toimien lisäksi myös EU:ssa on toteutettu toimia, joilla pyritään muun muassa tehostamaan kierrätystä sekä rajoittamaan roskaantumista aiheuttavien kertakäyttöisten muovituotteiden käyttöä.

  Ystävällisin terveisin,

  Ella Särkkä

  Hallitussihteeri

  Ympäristöministeriö

Kirjoita idea