• Julkaistu
  23.4.2019 
 • Viety eteenpäin
  7.5.2019 
 • Vastaus annettu
  3.6.2020 

Uskonnonvapaus myös nuorille

23.4.2019 klo 15.48 @juhok

Suomi on uskonnonvapautta mittaavassa Humanists Internationalin Freedom of Thought Reportissa vasta sijalla 128. Se on todella huono sijoitus ottaen huomioon sen, että maailmassa on liki 200 itsenäistä valtiota ja Suomi on yleensä erilaisissa vapauksia käsittelevissä mittauksissa kärkipaikoilla. 

Tähän siis pitää tulla muutos. Syitä huonoon sijoitukseen on toki monia (esimerkiksi Suomessa yhä oleva jumalanpilkkalaki, kirkon ja valtion yhdessä oleminen sekä koulutuksen ongelmat), mutta itselleni suurin ongelma on se, että nuoria yhä pakotetaan kuulumaan vastoin tahtoaan siihen uskonnolliseen yhdyskuntaan, johon heidät on joskus pienenä heidän tietämättään liitetty. Tämä on räikeä epäkohta Suomen uskonnonvapauslaissa, jossa säädetään, että lapsen uskonnollisesta asemasta päättävät hänen huoltajansa yhdessä. Nuorella ei siis ole mitään sananvaltaa siihen, kuuluuko hän uskonnolliseen yhdyskuntaan vai ei. Täten eron estäminen onkin ristiriidassa Suomen perustuslain (6§, 11§) sekä esimerkiksi YK:n lasten oikeuksien sopimuksen (3. ja 14. artikla) kanssa. 

Alle 18-vuotiaskin joutuu maksamaan ansiotyöstä kirkollisveroa, mikäli hän kuuluu kirkkoon. Nuorta ei tulisi velvoittaa tukemaan taloudellisesti sellaista yhdyskuntaa, joka levittää sanaa opeista, jotka ovat ristiriidassa nuoren oman maailmankatsomuksen kanssa. 

16-vuotiaana nuori saa myös äänestää seurakuntavaaleissa, muttei yhä edelleenkään erota tästä kyseisestä seurakunnasta. Tässä on ilmiselvä ristiriita joka tulee korjata pikimmiten. 

Esimerkiksi lukioikäisen katsotaan olevan tarpeeksi kypsä valitsemaan itsenäisesti kurssinsa, vaikka niillä on paljon vaikutusta nuoren tulevaisuuteen. Uskonnon ja elämänkatsomustiedon välillä oppilas ei saa tehdä tätä valintaa, vaan valinta määräytyy sen mukaan, kuuluuko oppilas uskonnolliseen yhdyskuntaan vai ei. Oppilaan tulisi siis saada mahdollisuus vaikuttaa tähänkin oppiainevalintaan, ja eroamisen ikärajan laskeminen ratkaisisi tämän ongelman.

Näillä perusteilla ehdotan siis, että ikäraja siihen, että nuori saa erota uskonnollisesta yhdyskunnasta lasketaan viiteentoista (rippi-ikä) tai kuuteentoista (seurakuntavaali-ikä) ikävuoteen. Viimeistään 16-vuotias kykenee tekemään omat päätöksensä koskien vakaumustaan, eikä häntä tulisi estää toteuttamasta sitä. Nuori yleensä lapsena liitetään uskonnolliseen yhdyskuntaan ilman, että häneltä edes voidaan tiedustella vakaumustaan nuoren ikänsä vuoksi, joten olisi vähintäänkin kohtuullista, jos nuori saisi itsenäisesti päättää jäsenyydestään yhdyskuntaan sitten, kun hän on siinä iässä, että asian ymmärtää.

Vapaa-ajattelijain liitto on yrittänyt puuttua tähän ongelmaan lausumallaan, mutta ilmeisesti tuloksetta. Tässä lausumassa on myös hyvät perusteet sille, miksi ikäraja pitäisi laskea 15:een tai 16:een ikävuoteen.


Ideaa ei voi kannattaa, koska se on tilassa "Vastaus annettu".

Lisätietoa

 • Viety eteenpäin 7.5.2019

  Tuntematon / Riina P,  Pirjo K

 • 7.5.2019

  Idea viety eteenpäin käsittelyyn opetus- ja kulttuuriministeriön hallitusneuvos Joni Hiitolalle ja Anne-Marie Brissonille. //Nuortenideat.fi-yhteyshenkilö Riina

 • 19.11.2019

  Idean käsittelystä pyydetty väliaikatietoja 5.11.2019. // moderaattori Pirjo

 • VASTAUS 3.6.2020

  Emme valitettavasti ole saaneet tähän vastausta opetus- ja kulttuuriministeriöltä. Voit kysyä sitä sähköpostitse suoraan, osoite on kirjaamo@minedu.fi Anssi Pirttijärvi / valtion nuorisoneuvosto

Kommentit (10)

 • 10-vuotias lapsi voi tietyin edellytyksin kieltää potilastietojensa luovuttamisen vanhemmilleen tai huoltajilleen.

  Tuon ikäisellä lapsella pitäisi olla myös oikeus päättää koulussa osallistumisestaan uskonnollisiin tai uskonnottomiin tilaisuuksiin huolimatta siitä kuuluuko hän johonkin uskontokuntaan.
 • Ehdottomasti ikärajaa on laskettava.

  Jo nyt oppilas voi päättää että ei osaallistumisesta uskonnottomiin/uskonnollisiin tilaisuuksi vaikka vanhemmat olisivat päättäneet toisin. Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on 21.2.2019: "...aluehallintoviraston näkemyksen mukaan opetuksen järjestäjän on myös huomioitava perustuslain 6 § 3 momentin edellyttämällä tavalla oppilaan oma tahto uskonnollisiin tai niille vaihtoehtoisiin tilaisuuuksiin osallistumisesta ainakin silloin, kun oppilas tämän tahdon nimenomaisesti ilmaisee."
 • Profiilikuvan paikka Pena Urkuri
  Ehdottomasti ikärajaa on laskettava!

  Tosin eikös sen pitäisi olla niin päin että lapsi ei alunperinkään kuuluisi yhtään mihinkään ja vasta siinä 10v tultaessa kysyttäisiin että haluaako kuulua johonkin uskoon. On aika hämmentävää että asia on niin päin että pitää sanoutua erikseen irti.
 • <p>Camoon oikeesti miten sä pistit tän eilen! sillon ei ees ollu yhteiskuntaoppii lol</p>
 • Sika proo
 • <p>Tämä henkilö ei ole luokkalaisemme nimeltä Juho</p>
 • tässä ei ole kyse kristinuskon lopettamisesta vaan uskonnonvapauden antamisesta kaikille. Uskonto ei toimi niin, että kun jonkun lopettaa niin toinen tulee tilalle, ateismi on nopeiten kasvava maailmankatsomus. Se, että annetaan ihmisten uskoa mihin itse haluavat ei ruoki mitään kuviteltua islam-hirviötä...
 • Niinpä olen samaamieltä, että uskonnonvapauden lain luku 3 momentti pitää muuttaa. Luku 3 pitää muuttaa niin, ettei vanhemmat päättäisi lapsen uskonnosta kuin vast 10-12 vuotiaana lapsi voi itse päättää!

Kommentoi

Kirjoita idea