• Julkaistu
  10.5.2019 
 • Viety eteenpäin
  29.5.2019 
 • Vastaus annettu
  3.7.2019 

Direktiiviehdotus esiasennettujen turhien sovellusten kieltämiseksi

10.5.2019 klo 16.29 @OikeallaAsialla

Suomen tulisi ajaa EU:ssa direktiiviä joka kieltäisi älypuhelimista ja tietokoneista esiasennetut turhat sovellukset (ns. bloatware) ja pelit. 

Esimerkiksi kun ostaa uuden älypuhelimen niin se sisältää suuren määrän turhia kolmannen osapuolen ohjelmia joiden poistaminen on tehty hankalaksi. Nämä ylimääräiset sovellukset kuluttavat akkua, vievät laitteen tallennustilaa, hidastavat laitteen käyttöjärjestelmää ja aiheuttavat bugeja laitteen toimintaan.
Etenkin Samsungin puhelimissa on suuret määrät kyseisenlaisia ylimääräisiä sovelluksia.


Ideaa ei voi kannattaa, koska se on tilassa "Vastaus annettu".

Lisätietoa

 • Viety eteenpäin 29.5.2019

  Koko Suomi / Martti Rasa

 • 13.6.2019

  Viety eteenpäin: liikenne- ja viestintäministeriö

 • VASTAUS 3.7.2019

  Yleissääntönä on, että Euroopan unionin toimielimistä vain komissiolla on oikeus tehdä lainsäädäntöaloitteita. Komissio tekee ehdotuksen uudeksi lainsäädännöksi, ja neuvosto ja Euroopan parlamentti käsittelevät nämä ehdotukset ja hyväksyvät lopulliset säädökset. Neuvosto voi pyytää komissiota tekemään sille aiheellisia ehdotuksia ja jollei komissio tee ehdotusta, se ilmoittaa neuvostolle perustelunsa. Komission uudet aloitteet pohjautuvat erityisesti komission vuosittaiseen työohjelmaan, joka perustuu komission puheenjohtajan poliittisiin suuntaviivoihin. Ennen kuin komissio hyväksyy työohjelmansa, se käy vuoropuhelua Euroopan parlamentin ja neuvoston kanssa.

  Ennen kuin komissio ehdottaa uutta säädöstä, se laatii vaikutusarvioinnin, jos säädöksellä odotetaan olevan merkittäviä taloudellisia, sosiaalisia tai ympäristövaikutuksia. On tärkeää, että Suomi vaikuttaa komission valmisteluvaiheen työhön. Olennaista on arvioida millaiset ratkaisumallit olisivat Suomen kannalta toivottavia. Suomi voi vaikuttaa EU-sääntelyn valmisteluun esimerkiksi osallistumalla komission järjestämiin kuulemistilaisuuksiin ja vastaamalla komission kyselyihin. Lisäksi Suomi vaikuttaa komission työohjelmaan osana neuvostoa. Valtioneuvoston kanslia yhteensovittaa Suomen kannat. Tällä hetkellä Suomi toimii neuvoston puheenjohtajana, jonka tehtävänä on viedä EU:n yhteistä agendaa puolueettoman välittäjän tavoin. Hallitusohjelmaan on kirjattu Suomen EU-politiikan lähtökohdat ja lisäksi valtioneuvoston EU-vaikuttamisstrategiassa on määritelty EU-vaikuttamisen painopisteet.

  Myös kansalaisilla on mahdollisuus vaikuttaa EU-tasolla. Euroopan unionin kansalaisilla on oikeus tehdä aloite, jonka nojalla he voivat pyytää komissioita tekemään säädösehdotuksen sen toimivaltaan kuuluvista aloista. Kansalaisaloitteen takana on oltava miljoona kansalaista, jotka edustavat vähintään neljäsosaa EU-maista, eli tällä hetkellä seitsemää maata. Jos edellytykset täyttyvät, komission on otettava aloite käsittelyyn ja arvioitava tarvitaanko lakimuutoksia. Lisätietoja löytyy kansalaisaloitetta käsittelevällä komission verkkosivulla: http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/welcome?lg=fi .

  Maija Rekola

  Erityisasiantuntija

  Liikenne- ja viestintäministeriö

Kommentit (0)

Kommentoi

Kirjoita idea