• Julkaistu
  13.5.2019 
 • Viety eteenpäin
  27.5.2019 
 • Vastaus annettu
  27.6.2019 

luonnon pelastus

13.5.2019 klo 11.56

Luontoa tuhlataan kun ihmiset roskaavat metsiä. Eläimiä kuolee suomessa satoja roskien takia. Olisi luonnon puolesta hyvä idea jos luonnon roskaamisesta alettaisiin sakottamaan en halua että oravat,linnut,rusakot ja jne kuolisi meidän takia.


Ideaa ei voi kannattaa, koska se on tilassa "Vastaus annettu".

Lisätietoa

 • Viety eteenpäin 27.5.2019

  Koko Suomi / Martti Rasa

 • 13.6.2019

  Viety eteenpäin: ympäristöministeriö

 • VASTAUS 27.6.2019

  Roskat eivät Suomessa kuulu ensisijaisiin luonnonsuojelun tai lajien suojelun uhkiin, joita ovat meillä lajien elinympäristöjä muuttavat ja hävittävät maankäytön muutokset ja muut ihmistoimet, kuten hakkuut, ojitukset, rakentaminen ja maa-aineisten otto. Sen vuoksi luonnonsuojelun lainsäädäntö ja hallinto on keskittynyt erityisesti maankäyttöä ja luonnonvarojen käyttöä ohjaaviin toimiin sekä alueiden suojeluun ja hoitoon lajien suojelemiseksi. Roskaaminen on kielletty luonnonsuojelualueilla ja muuallakin, mutta ongelmana on miten tätä voidaan valvoa ja tarvittaessa rangaista. Paikallisesti roskaaminen voi olla erittäin suuri luonnonsuojeluhaitta, johon pyritään myös aina puuttumaan esimerkiksi erilaisten joukkotapahtumien ja tilaisuuksien yhteydessä. Näissä tapauksissa valvonta ja vastuu on yleensä tilaisuuden järjestäjällä sekä ao kaupungilla/kunnalla. Maailmanlaajuisesti suurin roskaamisongelma on muoviroskan, mukaan lukien pieniksi partikkeleiksi hajonneen mikromuovin suuri määrä ja leviäminen kaikkialle maailman meriin ja rannoille – jopa muuten puhtaalle arktiselle alueelle. Tämän uhkan torjumiseen tarvitaan paljon kansainvälisiä toimia, sopimuksia ja säädöksiä että tilanne saadaan kuriin ja muoviroskan aiheuttamat tuhot eläimille ja ihmisille kuriin. Tärkeintä olisi että kaikki tiedostaisivat tämä ongelman ja toimisivat omassa ympäristössään ja yhteisössään vastuullisesti ja asiasta muitakin muistuttaen. Kiitos siis hyvästä kysymyksestä !

  Aulikki Alanen

  Ympäristöneuvos

  Ympäristöministeriö

Kommentit (0)

Kommentoi

Kirjoita idea