• Julkaistu
  18.7.2019 
 • Viety eteenpäin
  22.7.2019 
 • Vastaus annettu
  21.8.2019 

bioöljyä puolustusvoimille

18.7.2019 klo 14.38 @youtubettaja

puolustusvoimien kalusto vois käyttä polttoaineena bio diesel ja bioöljyä


Ideaa ei voi kannattaa, koska se on tilassa "Vastaus annettu".

Lisätietoa

 • Viety eteenpäin 22.7.2019

  Koko Suomi / Martti Rasa

 • 14.8.2019

  Viety eteenpäin: puolustusministeriö

 • VASTAUS 21.8.2019

  Vuonna 2017 Puolustusvoimien logistiikkalaitos ja Tutkimuslaitos selvittivät, miten biopolttoaineiden yleistyminen vaikuttaa Puolustusvoimiin pitkällä aikavälillä. Vuonna 2018 selvitettiin Puolustusvoimien kaluston ja jakeluverkoston soveltuvuutta uusille polttoainelaaduille. Puolustusvoimat on selvittänyt myös biopolttoaineiden käyttöä ilmavoimien hävittäjäkalustossa. Biopolttoaineiden käyttöön liittyy tiettyjä ongelmia mm. kentällä tapahtuvassa jakelussa: biopolttoainetta ei välttämättä voida käyttää vanhimmassa ajoneuvokalustossa ja jakeluasemilla ei voida toistaiseksi jakaa kovin montaa eri polttoainelaatua. Lisäksi joihinkin biopolttoaineisiin liittyy säilyvyysongelmia ja biopolttoaineet voivat olla tavanomaisia polttoaineita kalliimpia. Biopolttoaineet kuitenkin kehittyvät ja Puolustusvoimat lisää tietämystään niiden käyttökelpoisuudesta. Biopolttoaineiden päästöt ovat pienempiä, niin ilmasto- kuin lähipäästöjen osalta ja biopolttoaineet voivat kotimaassa valmistettuna parantaa Suomen huoltovarmuutta kriisitilanteessa, siksi puolustushallinto tulee tulevaisuudessa lisäämään biopolttoaineiden käyttöä.

  Ympäristöneuvos, TkT Matias Warsta

  Puolustusministeriön Kiinteistö- ja ympäristöyksikön johtaja

Kirjoita idea