• Julkaistu
  17.9.2019 
 • Viety eteenpäin
  1.10.2019 
 • Vastaus annettu
  13.12.2019 

Nuorten kouluaamut myöhemmiksi

17.9.2019 klo 8.47

Mielestäni nuorten kahdeksalta alkavia kouluaamuja voisi siirtää hieman myöhemmäksi joinain aamuina, esim. vaikka vain puolituntia myöhemmäksi. Koska nuorilla myöhentyy unirytmi noin kahdella tunnilla, joillain saattaa olla vaikeuksia herätä aikaisin, jos on nukkunut vain 6-7 tuntia. Unitutkija Markku Partisen mukaan se voisi parantaa keskittymiskykyä ja vireyttä kouluaamuisin, vaikka koulu alkaisi vain puolituntia myöhemmin. Se voisi myös ehkä vaikuttaa positiivisesti oppimiseen ja koe tuloksiin.


Ideaa ei voi kannattaa, koska se on tilassa "Vastaus annettu".

Lisätietoa

 • Viety eteenpäin 1.10.2019

  Koko Suomi / Martti Rasa

 • 10.10.2019

  Viety eteenpäin: opetushallitus

 • VASTAUS 13.12.2019

  Idea kuulostaa hyvältä ja on myös hyvin perusteltu. Se kannattaisi toimittaa kyseisen kunnan tai muun opetuksen järjestäjän tietoon, jossa koulu sijaitsee. Koulupäivien alkamista ei säädellä valtakunnallisesti, joten se on täysin paikallisen opetuksen järjestäjän päätettävissä.

  Koulupäivän alkamisajankohdan pohtimisessa on tärkeä kuulla sekä oppilaita ja heidän huoltajiaan että koulujen opetus- ja muuta henkilökuntaa. Osassa kunnista kouluaamujen myöhentämisen pohdinnassa on käynyt ilmi, että monissa perheissä koetaan haastavaksi harrastuksiin ehtiminen, jos koulupäivät venyvät pidemmälle iltapäivään. Varsinkin silloin, jos koulumatkat ovat pitkiä. Muuten kouluaamujen myöhentämiselle ei ole olemassa esteitä, vaan ratkaisut voidaan tehdä vapaasti siten, että ne tyydyttävät eri osapuolia. Myöhentämisen yhteydessä on kuitenkin hyvä muistaa, että se ei tuo yöuneen lisäystä eikä siten lisää hyvinvointia, mikäli nuoren nukkumaan meno vastaavasti myöhentyy.

  Yst. terv. Leena Nissilä

  Opetusneuvos

  Opetushallitus

Kirjoita idea