• Julkaistu
  19.9.2019 
 • Viety eteenpäin
  27.9.2019 
 • Vastaus annettu
  10.10.2019 

Työt

19.9.2019 klo 21.37 @Elju007

mielestäni nuorille (14-15) pitäisi olla enemmän tarjolla töitä, kuten viikonlopputöitä tai kevyttä työtä pari kertaa viikossa. Olen huomannut, että varsinkin 14-vuotiaille on vain postinjakajan töitä, muuta en ole huomannut..... Töistä pitäisi mielestäni saada vähän myös palkkaa. Jos kerran halutaan nuoret töihin, pitäisi olla enemmän työpaikkoja!


Ideaa ei voi kannattaa, koska se on tilassa "Vastaus annettu".

Lisätietoa

 • Viety eteenpäin 27.9.2019

  Koko Suomi / Martti Rasa

 • 27.9.2019

  Viety eteenpäin: työ- ja elinkeinoministeriö

 • VASTAUS 10.10.2019

  Vielä 14-15-vuotiaiden työntekoa säädellään erikseen, jotta muun muassa heidän opiskelunsa ja arkensa ei häiriinny liikaa. 14-15-vuotiaiden työllistämisestä säädetään erikseen laissa nuorista työntekijöistä. Laissa todetaan, että 14 vuotta täyttänyt tai saman kalenterivuoden aikana sanotun iän täyttävä henkilö saadaan ottaa sellaiseen kevyeen työhön, joka ei vahingoita hänen terveyttään tai kehitystään eikä aiheuta haittaa hänen koulunkäynnilleen. Vaikka on tärkeää, että nuoret saavat aikaisin kosketuksen työelämään, on myös olennaista, että nuori saa riittävän koulutuksen, joka tukee myöhemmin työllistymistä. Tämän vuoksi on tärkeää löytää tasapaino työn ja koulutuksen välille. Kesätyöt ja työssäoppiminen ovat hyviä keinoja luoda suhteita työmarkkinoille, jotka myöhemmin auttavat myös työllistymään. Nuorten työllistymistä tuetaan niin oppilaitosten toimesta kuin myöhemmin esimerkiksi TE-toimistojen toimesta, joilla on runsaasti palveluita tarjolla nuorille, jotka ovat hakeutumassa työelämään. Kesätöiden haku kannattaa aloittaa hyvissä ajoin, jo vuoden alusta. Kannattaa myös miettiä erilaisia työllistymisen tapoja ja voisiko varsinaisen työnteon sijaan esimerkiksi myyda taitojaan erilaisten työnvälityspalveluiden kautta. Tällaisia voisivat olla esimerkiksi Work Pilots tai Treamer.

  Janne Savolainen

  Erityisasiantuntija

  Työ- ja elinkeinoministeriö

Kommentit (0)

Kommentoi

Kirjoita idea