• Julkaistu
  28.9.2019 
 • Viety eteenpäin
  26.10.2019 
 • Vastaus annettu
  22.11.2019 

NUORIA PUHUMAAN EDUSKUNTAAN

28.9.2019 klo 22.27

Nuorten ottaminen paremmin mukaan päätöksentekoon, joka vaikuttaa heidän tulevaisuuteensa. Ajatuksena on, että eri taustoista olevia eri ikäisiä nuoria kuultaisiin eduskunnassa sellaisissa asioissa, jotka selvästi liittyvät heidän elämäänsä sekä suurempaan osaan nuorta väestöä. Tällaisia asioita ovat esimerkiksi lukiokoulutus ja uuden opetussuunnitelman laatiminen sekä ilmastonmuutos. Tämä olisi hyvä sen vuoksi, koska kansanedustajaehdokkaiden tulee olla yli 18- vuotiaita, mutta kokeneita, mikä sulkee pois nuorison vaikuttamismahdollisuuksia. Tällainen uudistus lisäisi demokratiaa ja nuorison kiinnostusta politiikkaan.


Ideaa ei voi kannattaa, koska se on tilassa "Vastaus annettu".

Lisätietoa

 • Viety eteenpäin 26.10.2019

  Koko Suomi / Martti Rasa

 • 14.11.2019

  Viety eteenpäin: eduskunta

 • VASTAUS 22.11.2019

  Hei!

  Välitin ideasi eduskuntaan, josta sain siihen oheisen vastauksen. 

  Ystävällisesti,

  Martti / nuortenideat.fi-yhteyshenkilö

  Olen vastaanottanut alla olevan ehdotuksen, johon pyrin vastaamaan eduskunnan sivistysvaliokunnan osalta. Sivistysvaliokunta käsittelee eduskunnassa muun muassa kasvatusta, koulutusta, tiedettä, taidetta, yleistä kulttuuritoimintaa, urheilua, nuorisotyötä, tekijänoikeutta ja opintotukea koskevia asioita, eli asioita joista hyvin monet koskettavat erityisesti lapsia ja nuoria.

  Nuorten ottaminen paremmin mukaan päätöksentekoon, joka vaikuttaa heidän tulevaisuuteensa. Ajatuksena on, että eri taustoista olevia eri ikäisiä nuoria kuultaisiin eduskunnassa sellaisissa asioissa, jotka selvästi liittyvät heidän elämäänsä sekä suurempaan osaan nuorta väestöä. Tällaisia asioita ovat esimerkiksi lukiokoulutus ja uuden opetussuunnitelman laatiminen sekä ilmastonmuutos. Tämä olisi hyvä sen vuoksi, koska kansanedustajaehdokkaiden tulee olla yli 18- vuotiaita, mutta kokeneita, mikä sulkee pois nuorison vaikuttamismahdollisuuksia. Tällainen uudistus lisäisi demokratiaa ja nuorison kiinnostusta politiikkaan.

  Sivistysvaliokunta pyrkii aina kuulemaan riittävän laajasti asiantuntijoita niistä asioista, joita valiokunnassa käsitellään. Erityisesti kasvatusta, koulutusta, nuorisotyötä ja opintotukea koskevissa asioissa valiokunta kuulee opiskelijajärjestöjä, kuten Suomen lukiolaisten liittoa ja Suomen opiskelijakuntien liittoa. Lisäksi kuulemme esimerkiksi Suomen nuorisovaltuustojen liiton edustajia. Lapsiasiavaltuutettu ja hänen toimistonsa asiantuntijat tuovat myös tärkeitä viestejä nimenomaan lasten ja nuorten näkökulmasta. Lisäksi saamme kuulla asiantuntijoita mm. Nuorisotutkimusseurasta. Aikanaan olemme saaneet eräässä asiassa myös lausunnon Lasten parlamentilta, mutta valitettavasti sitä ei ole enää olemassa. Nuorisotyön osalta kuulemme erityisesti etsivän nuorisotyön tekijöitä, Suomen nuorisotyö-Allianssia ja erilaisia järjestöjä, jotka työskentelevät nuorten parissa.

  Valiokunnan virallisten kuulemisten lisäksi eduskunta kuulee nuoria mm. joka toinen vuosi järjestettävien Nuorten parlamentin istuntojen yhteydessä. Silloin nuoret jakaantuvat eri valiokunniksi ja voivat esimerkiksi kokoontua sivistysvaliokuntana esittämään kysymyksiä paikalla oleville valiokunnan kansanedustajille ja esittämään heille nuorten omia näkemyksiä. Eduskunnassa järjestetään myös erilaisia vapaamuotoisia koulutukseen liittyviä tapaamisia, joissa kerrotaan kansanedustajille nykypäivän koulukäynnistä ja niissä tapaamisissa on välillä ollut mukana myös koululaisia ja opiskelijoita.

  Eduskunnassa vierailee hyvin usein koululuokkia ympäri maata. Näiden vierailujen yhteydessä on myös mahdollista järjestää tapaaminen jonkun oman alueen kansanedustajan kanssa, jolloin hänelle voi tuoda viestiä nuorten arjesta ja toiveista. Vastavuoroisesti kansanedustajat pyrkivät joka toinen vuosi vierailemaan jossakin oman alueensa koulussa.

  Sivistysvaliokunnassa ja eduskunnassa laajemminkin pidetään erittäin tärkeänä, että lasten ja nuorten ääni kuuluu päätöksenteossa.

  Ystävällisin terveisin

  Kaj Laine

  Valiokuntaneuvos

  Sivistysvaliokunta

Kirjoita idea