• Julkaistu
  12.10.2019 
 • Viety eteenpäin
  14.10.2019 
 • Vastaus annettu
  4.12.2019 

sivari hommia puolustusvoimissa

12.10.2019 klo 13.44 @youtubettaja

sivarin vois suorittaa puolustusvoismissa esim aluetoimistossa ja siviilitöissä

 • 11.11.2019 klo 15.21 @moderaattori_pirjo moderoi sisältöä: Idea ei kuulu oikeusministeriön toimialaan.

Ideaa ei voi kannattaa, koska se on tilassa "Vastaus annettu".

Lisätietoa

 • Viety eteenpäin 14.10.2019

  Tuntematon / Pirjo K

 • 11.11.2019

  Idea välitetty eteenpäin käsiteltäväksi puolustusministeriön kirjaamoon 5.11.2019. //moderaattori Pirjo

 • VASTAUS 4.12.2019

  Hyvä nimimerkki @pelihurja11,

  Kiitos viestistäsi koskien kehittämisehdotusta siviilipalveluksen suorittamisesta puolustusvoimissa.

  Maanpuolustusvelvollisuus on Suomen perustuslaissa määritelty velvollisuus, jonka mukaan jokaisella kansalaisella on velvollisuus osallistua isänmaan puolustukseen tai avustaa sitä lain tarkemmin määräämällä tavalla. Asevelvollisuus koskee 18–60-vuotiaita miehiä. Asevelvollisuuden voi suorittaa aseellisessa tai aseettomassa varusmiespalveluksessa tai siviilipalveluksessa. 18-29-vuotiaiden naisten on mahdollista hakea vapaaehtoiseen asepalvelukseen.

  Asevelvollinen, jonka vakaumukseen perustuvat syyt estävät häntä suorittamasta asevelvollisuuslaissa säädettyä palvelusta, vapautetaan sen suorittamisesta ja määrätään suorittamaan siviilipalvelusta. Lakia sovelletaan myös naiseen, joka hakeutuu siviilipalvelukseen naisten vapaaehtoisesta asepalveluksesta säädetyn määräajan jälkeen. Asevelvollinen voi siis hakea siviilipalvelukseen, jos uskonnolliseen tai eettiseen vakaumukseen perustuvat vakavat omantunnon syyt estävät häntä suorittamasta asevelvollisuuslaissa säädettyä palvelusta. Siviilipalveluksen suorittajat ovat siten aseistakieltäytyjiä.

  Siviilipalveluslain tarkoituksena on asevelvollisen vakaumuksen huomioivan palvelusmuodon tarjoaminen ja uskonnon ja omantunnonvapauden huomioiminen maanpuolustusvelvollisuuden täyttämisessä perustuslaki ja Suomea sitovat kansainväliset ihmisoikeussopimukset huomioon ottavalla tavalla.

  Siviilipalvelukseen kuuluu normaalioloissa siviilipalveluskeskuksessa suoritettava neljän viikon peruskoulutusjakso, yhteiskunnalle hyödyllinen siviililuonteinen työpalvelu ja täydennyspalvelus.

  Siviilipalveluslain mukaan siviilipalvelusta ei voi suorittaa puolustusministeriössä taikka sen hallinnonalan virastossa tai laitoksessa. Tällä tarkoitetaan esimerkiksi puolustusvoimia ja aluetoimistoja. Tästä juontuukin nimi siviilipalvelus. Näin on säädetty sen vuoksi, koska palvelustehtävät eivät saa olla ristiriidassa siviilipalvelusvelvollisen vakaumuksen kanssa.

  Satu Ylikorpi
  Asiantuntija
  Työ- ja elinkeinoministeriö

Kirjoita idea