• Julkaistu
  14.10.2019 
 • Viety eteenpäin
  28.10.2019 
 • Vastaus annettu
  14.11.2019 

älä tuhoa luontoa

14.10.2019 klo 12.10

älä roskaa tai älä kaada puita


Ideaa ei voi kannattaa, koska se on tilassa "Vastaus annettu".

Lisätietoa

 • Viety eteenpäin 28.10.2019

  Koko Suomi /Martti Rasa

 • VASTAUS 14.11.2019

  Moi!

  Olet oikealla asialla: roskaaminen ei ole ympäristölle hyväksi. Voisitko kuitenkin hieman tarkentaa, onko sinulla jokin erityinen idea, miten tähän voisi puuttua?

  Roskaamiseen liittyen nuorten ideoihin tuli vastikään idea, johon saatiin asiantuntijavastaus. Laitan sen oheen.

  Terveisin,

  Martti / nuortenideat.fi-yhteyshenkilö

  Roskaantuminen on nykyisin paljon esillä oleva ongelma, jonka ehkäiseminen edellyttää pitkäjänteistä työtä. Pullopanttijärjestelmien ohella roskien kulkeutumista ympäristöön voidaan ehkäistä monin muin tavoin. Lainsäädännössä on asetettu niin sanottu roskaamiskielto, jonka rikkomisesta voidaan määrätä sakko. Roskaaja on myös velvollinen siivoamaan roskaamansa alueen. Hyvin toimiva jätehuolto on niin ikään eräs roskaantumista ehkäisevä tekijä. Yleisesti ottaen kaikki jätehuoltoa parantavat toimet vähentävät myös roskaantumista. Samoin ympäristökasvatus, neuvonta ja ihmisten asenteisiin vaikuttaminen ovat tärkeässä asemassa roskaantumista ehkäistäessä. Suomen omien toimien lisäksi myös EU:ssa on toteutettu toimia, joilla pyritään muun muassa tehostamaan kierrätystä sekä rajoittamaan roskaantumista aiheuttavien kertakäyttöisten muovituotteiden käyttöä. Parhaillaan Suomessa selvitetään tarvetta ja mahdollisuuksia panttijärjestelmän laajentamiseen muovin käytön ja siitä aiheutuvien haittojen kuten roskaantumisen vähentämiseksi.

  Oman koulusi kehittämisessä ja roskisten lisäämisessä kannattaa kysyä apua opettajalta tai vaikkapa rehtorilta. Myös nuoriso-ohjaajalta voi kysyä apua, jos haluaa lähettää palautetta vaikkapa oman kunnan opetuspalveluihin tilanteen parantamiseksi.

  Alkuperäinen idea: https://www.nuortenideat.fi/fi/ideat/2117/

Kirjoita idea