• Julkaistu
  15.10.2019 
 • Viety eteenpäin
  29.10.2019 
 • Vastaus annettu
  25.11.2019 

Ikärajat energiajuomille

15.10.2019 klo 20.22

Alle 15v eivät saisi juoda energiajuomia.

 • 9.6.2021 klo 12.22 @moderaattori_pirjo moderoi sisältöä: Kommentointi suljettu roskapostien estämiseksi

Ideaa ei voi kannattaa, koska se on tilassa "Vastaus annettu".

Lisätietoa

 • Viety eteenpäin 29.10.2019

  Koko Suomi / Martti Rasa

 • 22.11.2019

  Viety eteenpäin: maa- ja metsätalousministeriö

 • VASTAUS 25.11.2019

  Energiajuomat ovat elintarvikkeita, mutta elintarvikelainsäädäntö ei nykyisellään mahdollista yksittäisen tuoteryhmän myynnin rajoittamista tai kieltämistä. Elintarvikelainsäädännön keskeinen periaate sekä EU:ssa että Suomessa on, että markkinoille saa saattaa ainoastaan turvallisia elintarvikkeita. Mikäli elintarvikelainsäädäntöä päätetään muuttaa niin, että esimerkiksi ikärajojen asettaminen energiajuomille olisi mahdollista, jouduttaisiin arvioimaan myös muiden tuotteiden kuin energiajuomien myynnin rajoittamista. Energiajuomien osalta erityisesti niiden sisältämää kofeiinia pidetään ongelmallisena lasten ja nuorten kohdalla. Tällä hetkellä käytettävissä olevan tiedon mukaan lasten kofeiinin saannista kuitenkin huomattava osa tulee kolajuomista ja nuorten kohdalla myös kahvista ja teestä.

  Elintarvikealan toimijat voivat omalta osaltaan vaikuttaa lasten ja nuorten ostokäyttäytymiseen tuotteiden markkinoinnin huolellisella suunnittelulla ja tuotteiden sijoittelulla myymälöissä. Vähittäiskaupat voivat myös perustuslain turvaaman elinkeinovapauden puitteissa valita asiakkaansa edellyttäen, että valinta ei ole syrjivää. Eräät kauppiaat ovatkin joko koulujen tai vanhempien toivomuksesta tai omasta aloitteestaan rajoittaneen energiajuomien myyntiä lapsille. Ikärajaksi on tällöin yleensä asetettu 13 tai 15 vuotta. Päivittäistavarakauppa ry on todennut, että yhdistys ei puutu paikallisiin kauppiaiden asettamiin ikärajoihin energiajuomien myynnille.

  Sipilän hallituksen ministerit Leppä ja Saarikko tiedottivat energiajuomien mahdollisesta kieltämisestä joulukuussa 2018. Helmikuun 2019 alussa ministeri Lepän johdolla käytiin energiajuomia koskeva pyöreän pöydän keskustelu, johon osallistui sekä viranomaisten että sidosryhmien edustajia.

  Rinteen hallitusohjelmassa mainitaan yhtenä tavoitteena energiajuomien myynnin kieltäminen alle 16-vuotiaille. Energiajuomien myynnin mahdollisen kieltämisen aikataulua on tässä vaiheessa vaikea arvioida. Lainsäädännön muutosten perustaksi täytyy olla riittävä näyttö lasten ja nuorten energiajuomien käytöstä ja erityisesti kofeiinin saannista. Lisäksi kansallinen säädösehdotus energiajuomien kieltämiseksi on toimitettava Euroopan komission hyväksyttäväksi ennen kuin ne voidaan panna kansallisesti täytäntöön.

  Hallitusohjelmassa mainitaan myös, että ”lisätään tutkimusta lasten ja nuorten ravitsemuksesta ravitsemuspolitiikan tueksi”. Asiantuntijat korostivat tämän asia tärkeyttä, kun energiajuomien kiellosta tiedotettiin loppuvuodesta 2018. Lasten ja nuorten ruoankäyttötietojen seurannan kehittäminen on käynnistymässä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksessa.

  Anne Haikonen

  Lainsäädäntöneuvos

  Maa- ja metsätalousministeriö

Kommentit (7)

Kommentointi on päättynyt.
Kirjoita idea