• Julkaistu
  5.12.2019 
 • Viety eteenpäin
  19.12.2019 
 • Vastaus annettu
  30.1.2020 

Nato-yhteistyöstä vetäytyminen

5.12.2019 klo 1.36 @Markus

Suomen pitää vetäytyä vuonna 2014 Naton kanssa solmitusta isäntämaasopimuksesta, joka loukkaa Suomen sotilaallista liittoutumattomuutta, ja lopettaa samalla muu yhteistyö Naton kanssa. Venäjäkin on sitä mieltä että Suomi ei ole enään sotilaallisesti puolueeton maa.


Ideaa ei voi kannattaa, koska se on tilassa "Vastaus annettu".

Lisätietoa

 • Viety eteenpäin 19.12.2019

  Koko Suomi / Martti Rasa

 • 19.12.2019

  Viety eteenpäin: puolustusministeriö

 • VASTAUS 30.1.2020

  Hei, kiitos ideasta ja pahoittelut vastauksen kestämisestä.

  Suomen ja Naton välillä tehty yhteisymmärryspöytäkirja koskee isäntämaatuen käytännön toimeenpanoa kuten joukkojen hankintoja, kustannustenjakoa, terveydenhuoltoa, liikkumista ja turvallisuutta. Kyseessä on isäntämaatuen antamisen järjestelyitä kuvaava puiteasiakirja, eikä oikeudellisesti sitova sopimus. On tärkeä korostaa sitä, että Suomi tekee aina erillisen päätöksen ulkomaisten joukkojen maahantulosta.

  Isäntämaatuen järjestelyt koskevat useimpia suomalaisia viranomaisia, ja kukin ministeriö ja viranomainen suunnittelee isäntämaatuen antamisen osana oma hallinnonalansa varautumistoimia.

  Isäntämaatuen järjestelyjä käytetään kaikessa puolustusyhteistyössä, kun kyse on toisen valtion joukkojen osallistumisesta esimerkiksi Suomessa toimeenpantaviin harjoituksiin taikka muuhun erikseen sovittavaan sotilaalliseen toimintaan. Samoja isäntämaatuen järjestelyjä voidaan siis käyttää myös Euroopan unionin, pohjoismaisen yhteistyön, ja muun puolustusyhteistyön osalta. Yhteisymmärryspöytäkirja on tehty Naton kanssa, koska Naton menettelyt ja toimintamallit ovat vallitsevia eurooppalaisessa puolustusyhteistyössä. Euroopan unionilla ei esimerkiksi ole vastaavaa isäntämaatuen toimintamallia.

  Helena Partanen / Puolustusministeriön puolustuspoliittisen osaston apulaisosastopäällikkö

Kommentit (1)

Kommentoi

Kirjoita idea