• Julkaistu
  5.12.2019 
 • Viety eteenpäin
  19.12.2019 
 • Vastaus annettu
  23.12.2019 

Ruotsin 2009 kielilaki Suomessa käyttöön

5.12.2019 klo 2.38 @Markus

Ehdotan että Suomi ottaa käyttöön uuden kielilain, joka on samanlainen kuin Ruotsin vuoden 2009 kielilaki on. Ruotsin kielilaissa ruotsi määritellään maan pääkieleksi, jota kaikkien tulee opiskella, ja vähemmistökieliä puhuvien oikeuksia kunnoitetaan ilman että jokin niistä olisi pakko oppia. Sama voitaisiin ottaa Suomessa käyttöön, jossa täällä suomi on pääkieli, ja ruotsia kohdellaan samalla tavalla kuin muita Suomen vähemmistökieliä. Tällä tavalla samalla ratkastaisiin maanlaajuisen pakollisen ruotsin opetuksen ja vaatimuksen työpaikoilla ongelman.

 • 12.12.2019 klo 14.08 @moderaattori_pirjo moderoi sisältöä: Idea kuuluu oikeusministeriön toimialaan.

Ideaa ei voi kannattaa, koska se on tilassa "Vastaus annettu".

Lisätietoa

 • Viety eteenpäin 19.12.2019
  Oikeusministeriö / Liisa Männistö
 • VASTAUS 23.12.2019

  Hei @Markus ja kiitos lähettämästäsi ideasta!

  Ruotsin kielilaissa ruotsin kieli määritellään maan pääkieleksi. Kansalliset vähemmistökielet ovat lain mukaan suomi, jiddisch, meänkieli, romani chib ja saame. Valtiolla on erityinen velvollisuus suojella ja edistää kansallisia vähemmistökieliä. Kansalliseen vähemmistöön kuuluville on annettava mahdollisuus oppia, kehittää ja käyttää vähemmistökieltä. Miten tämä tehdään, on jäänyt määrittelemättä, ja Ruotsi tekee jatkuvasti parannuksia vähemmistöpolitiikkaansa.

  Suomessa on kaksi kansalliskieltä: suomi ja ruotsi. Tämän lisäksi perustuslaissa mainitaan saamen kieli, joita on kolme, viittomakieli, joita on kaksi, sekä romanikieli. Myös karjalan kieli on Suomessa kotoperäinen kieli. Suomella on erityinen vastuu niistä kielistä, jotka mainitaan perustuslaissa, mutta perustuslain mukaan kaikilla kieliryhmillä on oikeus käyttää ja kehittää omaa kieltään ja kulttuuriaan.

  Noin 1,75 miljoonaa suomenkielistä asuu kaksikielisessä kunnassa. Näissä kunnissa ruotsin kielen osaaminen on tärkeää, jos työskentelee julkisella sektorilla. Ruotsin kielen osaajista on kuitenkin erittäin suurta pulaa koska myös yksityisellä puolella ruotsin kielen taito on suuri etu. Usein kuulee sanottavan, että myös englannin kielellä pärjää. Töihin ei kuitenkaan palkata sitä joka pärjää, vaan se joka suoriutuu tehtävästä parhaiten.

  Maailmanlaajuisesti katsottuna maiden monikielisyys on sääntö eikä poikkeus. Edistyksellisimpänä voidaan pitää Kanadaa, jossa liittovaltion kahden virallisen kielen lisäksi on perustettu provinsseja, joiden virallisina kielinä on englannin ja ranskan lisäksi useita alkuperäiskieliä. Monessa maassa opetus ei kuitenkaan ole niin edistyksellistä kuin Suomessa, jossa on käytössä oppivelvollisuus. Oppiminen ei toisin sanoen ole vanhempien ymmärryksen tai jaksamisen käsissä, vaan opetuksen sisällöstä ja laadusta vastaavat viranomaiset. Suomessa käsitys on, että jokaisella pitää olla oikeus ja mahdollisuus oppia ja hyötyä maan molemmista kansalliskielistä. Tämä oikeus turvataan sillä, että lapsi saa opiskella maan toista kansalliskieltä, ulkoisista olosuhteista riippumatta.

  Corinna Tammenmaa, oikeusministeriö

Kommentit (3)

Kommentointi on päättynyt.
 • Profiilikuvan paikka Kiepojärkeistäjä
  Ymmärrän aloitteen lähtökohdan,koska nuorten aikaisempiin aloitteisiin
  ruotsin kielen pakollisuuden (pakkoruotsi) poistamisesta vastataan
  aina samalla liturgialla:

  "Sinun pitää lukea ruotsia,koska Suomessa on kaksi kansalliskieltä."

  Perustuslaki mainitsee julkisen vallan velvollisuuden kansalliskieltä puhuvaa kohtaan,mutta poliittinen eliitti on vääntänyt asian suomenkielisen kansalaisen velvollisuudeksi ruotsinkielistä kansalaista kohtaan.

  Tämän poliittisen virhetulkinnan seurauksena jokainen suomalainen joutuu lukemaan vuosikausia ruotsia alakoulusta yliopistoon asti.

  Ruotsin vuoden 2009 kielilain lähtökohta on, että kaikki kielet ovat samanarvoisia,mutta puhutuin kieli on ihan virallisestikin pääkieli.

  Pitääkö Suomen perustuslakia muuttaa,jotta Suomen pääkieleksi voidaan säätää maamme puhutuin kieli eli suomen kieli?

  Ei tarvitse.
  Perustuslaki voi jäädä voimaan,mutta itse kielilakiin pitää tehdä täsmennys:

  "Suomen kieli on kansalliskieli ja maan pääkieli.

  Ruotsin kieli on alueellinen kansalliskieli."

  Täsmällinen muotoilu jääköön poliitikoille.

  Perustuslain lähtökohta ei suinkaan ole itse kielen status,vaan kieltä puhuvan oikeusturva,kielelliset oikeudet. Siinä on iso ero!

  Kielelliset oikeudet pitää toki saada turvattua, ja ne voidaan turvata järkevämmälläkin kielipolitiikalla kuin mitä nykyinen, epätarkoituksenmukainen ja erityisesti nuorten resursseja
  tuhlaava kielipolitiikka edustaa.
 • Tämä kommentti on kirjoitettu sen jälkeen kun ideaan on saatu vastaus.
  Kannatan Ruotsin mallia
 • Tämä kommentti on kirjoitettu sen jälkeen kun ideaan on saatu vastaus.
  Profiilikuvan paikka Jonain päivänä
  Jokaisella suomalaisella on oikeus opiskella molempia suomen pääkieliä riippumatta lähtökohdistaan. Upea ajatus. Käytännössä tämä kuitenkin tarkoittaa että jokaisella suomalaisella on edessään vuosien tai vuosikymmenten pakollinen kurssiputki, jolla tähdätään pääosin tarpeettoman taidon opettamiseen. Taidoksi astikaan se ei kehity kuin pienellä prosentilla.

  Tämä jokaisen oikeudeksi luonnehdittu rituaali taitaa olla enemmänkin menneiden aikojen ruhtinaiden saneleman mentaalisen orjuuttamisen jälkikaikuja. Kallistakin se on. Järkyttävän kallista kun vertaa saatuihin tuloksiin.

  Itse päätin juuri kaksi vuosikymmentä kestäneen pakkoruotsin opiskeluni. Kunniani ammatinharjoittajana ei ikinä sallisi minun palvella potilaitani ruotsiksi.
Kirjoita idea