• Julkaistu
  14.12.2019 
 • Viety eteenpäin
  16.12.2019 
 • Vastaus annettu
  24.1.2020 

naton singnaalitiedustelu tukikohtia suomeen

14.12.2019 klo 13.24 @youtubettaja

suomi allekirjoitti isäntämaasopimuksen eli mou jonkaa mukaan suomeen saa perustaa nato tukikohtia


Ideaa ei voi kannattaa, koska se on tilassa "Vastaus annettu".

Lisätietoa

 • Viety eteenpäin 16.12.2019
  Puolustusministeriö / Aleksi Kuutio
 • VASTAUS 24.1.2020

  Hei, kiitos ideasta ja pahoittelut vastauksen kestämisestä. 

  Suomen ja Naton välillä tehty yhteisymmärryspöytäkirja koskee isäntämaatuen käytännön toimeenpanoa kuten joukkojen hankintoja, kustannustenjakoa, terveydenhuoltoa, liikkumista ja turvallisuutta. Kyseessä on isäntämaatuen antamisen järjestelyitä kuvaava puiteasiakirja, eikä oikeudellisesti sitova sopimus. On tärkeä korostaa sitä, että Suomi tekee aina erillisen päätöksen ulkomaisten joukkojen maahantulosta.

  Isäntämaatuen järjestelyt koskevat useimpia suomalaisia viranomaisia, ja kukin ministeriö ja viranomainen suunnittelee isäntämaatuen antamisen osana oma hallinnonalansa varautumistoimia.

  Isäntämaatuen järjestelyjä käytetään kaikessa puolustusyhteistyössä, kun kyse on toisen valtion joukkojen osallistumisesta esimerkiksi Suomessa toimeenpantaviin harjoituksiin taikka muuhun erikseen sovittavaan sotilaalliseen toimintaan. Samoja isäntämaatuen järjestelyjä voidaan siis käyttää myös Euroopan unionin, pohjoismaisen yhteistyön, ja muun puolustusyhteistyön osalta. Yhteisymmärryspöytäkirja on tehty Naton kanssa, koska Naton menettelyt ja toimintamallit ovat vallitsevia eurooppalaisessa puolustusyhteistyössä. Euroopan unionilla ei esimerkiksi ole vastaavaa isäntämaatuen toimintamallia.

  Helena Partanen / Puolustusministeriön puolustuspoliittisen osaston apulaisosastopäällikkö

Kirjoita idea