• Julkaistu
  19.12.2019 
 • Viety eteenpäin
  2.1.2020 
 • Vastaus annettu
  3.2.2020 

Opintotukea pitäisi saada kaikkien opiskelevien nuorien, riippumatta vanhempien tuloista.

19.12.2019 klo 13.52

Tällä hetkellä tuki tulee vanhempien tulojen mukaan ja monille nuorille sitä ei tule ollenkaan. Pieni määrä opintotukea kuukaudessa helpottaisi monien nuorien elämää. Esim. Koulukirjoihin saattaa mennä kaikki omat säästöt ja kun tukea ei saada, niin sitä ollaan puilla paljailla sitten. 

 • 27.8.2021 klo 14.32 @Moderaattori_Marko moderoi sisältöä: Kommentointi suljettu, vastaus annettu 3.2.2020

Ideaa ei voi kannattaa, koska se on tilassa "Vastaus annettu".

Lisätietoa

 • Viety eteenpäin 2.1.2020

  Koko Suomi / Martti Rasa

 • 30.1.2020

  Viety eteenpäin: opetus- ja kulttuuriministeriö

 • VASTAUS 3.2.2020

  Vanhempien tulot voivat vaikuttaa opintotukeen vähentävästi, kun opiskelija opiskelee toisella asteella, on alle 20-vuotias ja asuu vanhempiensa luona. Opintorahoja voidaan kuitenkin em. tilanteissa korottaa vanhempien pienituloisuuden perusteella. Käytännössä pienituloisesta perheestä tuleva ja vanhemman luona asuva alle 20-vuotias opiskelija voi saada enimmillään opintorahaa noin 145 euroa kuukaudessa sekä valtiontakauksen opintolainalle. Itsenäisesti asuva alle 18-vuotias pienituloisen perheen opiskelija voi puolestaan saada opintotukea saman verran kuin täysi-ikäinenkin saa eli 250, 28 e/kk opintorahaa, valtiontakauksen opintolainalle sekä asumistukea, jonka määrään vanhemman tulot eivät vaikuta opiskelijan asuessa omassa ruokakunnassaan. Opintolainan valtiontakaus myönnetään myös opiskelijalle, joka on täyttänyt 18 vuotta ja joka ei vanhempiensa tulojen perusteella ole oikeutettu opintorahaan. Valtiontakaus myönnetään myös muualla kuin vanhempansa luona asuvalle opiskelijalle, jonka elatusta varten maksetaan lapsilisää ja jonka vanhempien veronalaisten ansio- ja pääomatulojen yhteismäärä on alle 64 400 euroa vuodessa. Nykyjärjestelmä turvaa täten eniten tuen tarpeessa olevien taloudellisia edellytyksiä.

  Opintotuessa on vanhempien tuloihin perustuvaa tarveharkintaa erityisesti nuorimpien opiskelijoiden kohdalla vanhempien elatusvastuun vuoksi. Vanhempien tuloja ei siis huomioida laisinkaan, kun opiskelija on täysi-ikäinen ja asuu itsenäisesti. Vanhempien tulojen huomioonottamista on vähennetty viime vuosina. 1.8.2019 lukien vanhempien tulot eivät enää vaikuta itsenäisesti asuvan alle 18-vuotiaan opiskelijan opintorahan perusmäärään tai asumislisään, jota saa eräisiin asuntoloihin.

  Tämä muutos mahdollisti myöskin yleisen asumistuen myöntämisen alaikäisille, koska asumistuen saamisen edellytyksenä on taloudelliset edellytykset itsenäiseen elämään. Jos vanhempien tulojen huomioimisesta luovuttaisiin kokonaan, niin se lisäisi valtion opintotukimenoja tuntuvasti. Tarveharkintaa voidaan vähentää vain, jos siihen on valtiontaloudellisia edellytyksiä.

  Virpi Hiltunen

  Neuvotteleva virkamies

  Opetus- ja kulttuuriministeriö 

Kommentit (0)

Kommentointi on päättynyt.
Kirjoita idea