• Julkaistu
  29.12.2019 
 • Viety eteenpäin
  13.1.2020 
 • Vastaus annettu
  30.1.2020 

Eestin kieli 8.lk ruotsin, englannin ja suomen lisäksi valinnaisaineeksi

29.12.2019 klo 0.54

Eestin kieltä pitäisi saada opiskella Suomessa, jossa asuu virolaisia, ja jonne virolaiset muuttaa taikka toisinpäin että suomalaisia muuttaa Viroon. Eestin kieli on hyödyllinen rajanvalvonta töissä, esim. laivaterminaaleilla joissa on paljon virolaisia. Koska suomessa ei opeteta eestin kieltä, syntyy ongelmia kielimuurin takia. 


Ideaa ei voi kannattaa, koska se on tilassa "Vastaus annettu".

Lisätietoa

 • Viety eteenpäin 13.1.2020
  Koko Suomi / Riina P, Martti Rasa, Pirjo K
 • 30.1.2020

  Viety eteenpäin: opetushallitus

 • VASTAUS 30.1.2020

  Hei!

  Olet aivan oikeassa. Kannatamme lämpimästi ehdotustasi täällä Opetushallituksessa. Me emme voi kuitenkaan Opetushallituksessa määrätä, mitä kieliä kouluissa tulisi opiskella vieraana kielenä. Suomen sähköisestä lakikokoelmasta löytyy tuntijakoasetus ja sieltä taulukko, jossa on lueteltu kaikki ne oppiaineet, jotka ovat yhteisiä oppiaineita peruskoulussa. Tässä linkki tuntijakoon https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2018/20180793.

  Ainoastaan toinen kotimainen kieli, ruotsi tai suomi on kaikille yhteinen oppiaine – suomenkielisissä kouluissa ruotsi ja ruotsinkielissä suomi. Se, mitä vieraita kieliä kouluissa opiskellaan on kunnissa tehty päätös. Tämän päätöksen tekee kunnan opetus- tai sivistyslautakunta, jossa on mukana kunnan valtuuston kuntalaisten vaaleilla valitsemia kunnanvaltuutettuja. Ne kielet, joita tarjotaan esimerkiksi A2- tai B2-kielinä kouluissa voivat olla koulujen itsensä ehdottamia kunnan opetustoimelle, joka valmistelee asiasta esityksen opetus- tai sivistylautakuntaan.

  Oppilaat ja heidän huoltajansa voivat myös olla itse asiassa aktiivisia ja ottaa yhteyttä koulun rehtoriin ja johtokuntaan ja toivoa, että koulussa tarjotaan esimerkiksi B2-kielenä viroa.

  Kunnat voivat anoa Opetushallituksesta valtionavustusta eli siis rahaa kerhojen järjestämiseen. Kerhot voi olla myös eri kielten kerhoja. Eestin kielen kerho olisi minusta oivallinen ajatus, ja sitä kannattaa ehdottaa esimerkiksi koulun rehtorille.

  Ehdotukset eestin kielen kerhosta tai B2-eestin opetuksen aloittamisesta kannattaa ehkä ensin käsitellä koulun oppilaskunnassa tai vanhempainyhdistyksessä. Mitä enemmän oppilaita tai vanhempia kannattaa ajatusta, sitä suuremmat mahdollisuudet ehdotetulla idealla on toteutua.

  Helsingissä Latokartanon peruskoulussa voi opiskella eri oppiaineita viroksi ja suomeksi. Tällaista opetusta kutustaan kaksikieliseksi opetukseksi. Viron kieli on oppilaiden A1-kieli. Tässä linkki koulun verkkosivuille https://www.hel.fi/peruskoulut/fi/koulut/latokartanon-peruskoulu/meidan-koulu/.

  Vastaan mielelläni lisäkysymyksiin.

  Ystävällisin terveisin

  Annamari Kajasto

  Opetusneuvos

  Opetushallitus

Kirjoita idea