• Julkaistu
  1.2.2020 
 • Viety eteenpäin
  3.2.2020 
 • Vastaus annettu
  15.4.2020 

sanomalehtien alv

1.2.2020 klo 11.47 @youtubettaja

lehtien alv vois nostaa 26% se ois eko teko koska paperi tehään puusta


Ideaa ei voi kannattaa, koska se on tilassa "Vastaus annettu".

Lisätietoa

 • Viety eteenpäin 3.2.2020
  Valtion nuorisoneuvosto / Martti Rasa
 • 20.2.2020

  Viety eteenpäin: valtiovarainministeriö

 • VASTAUS 15.4.2020

  Arvonlisävero on yleinen kulutusvero, jota kannetaan kaikesta liiketoiminnan muodossa Suomessa

  harjoitetusta hyödykkeiden myynnistä. Arvonlisäverolain (1501/1993) mukaan sanoma- ja aikakausilehtiin sovelletaan alennettua 10 prosentin verokantaa. Samaa verokantaa sovelletaan sekä fyysisellä alustalla oleviin että sähköisesti luovutettaviin sanoma- ja aikakauslehtiin.

  Arvonlisäverolaissa sovellettava veropohja sekä verokantarakenne ja -taso on määritelty

  Suomea sitovasti neuvoston arvonlisäverodirektiivissä (2006/112/EY). Direktiivin mukaan jäsenvaltion tulee soveltaa yleistä verokantaa, jonka tulee olla vähintään 15 prosenttia. Lisäksi jäsenvaltiot voivat soveltaa joko yhtä tai kahta alennettua verokantaa. Alennettua verokantaa voidaan soveltaa vain direktiivissä määriteltyihin hyödykkeisiin. Arvonlisäverodirektiivin mukaan jäsenvaltiot voivat soveltaa alennettua verokantaa sekä fyysisellä alustalla oleviin että sähköisesti luovutettaviin lehtiin.

  Suomessa sovellettava yleinen verokanta on arvonlisäverolain mukaan 24 prosenttia. Lisäksi sovelletaan kahta alennettua verokantaa, jotka ovat suuruudeltaan 10 ja 14 prosenttia. Suomi ei voi siten kansallisin päätöksin ottaa käyttöön ainoastaan lehtiin sovellettavaa 26 prosentin verokantaa.

  Lehtien lievennettyä verokohtelua on perusteltu muun muassa sillä yleisellä merkityksellä, mikä niillä on uutisten levittäjänä. Painettuihin julkaisuihin on sovellettu heinäkuun 2019 alusta lukien samaa alennettua verokantaa kuin sähköisiin julkaisuihin, jotta arvonlisäverotuksessa toteutuisi välineneutraalisuus. Painettujen ja sähköisten julkaisujen muodosta johtuvista eroista huolimatta ne tarjoavat kuitenkin kuluttajille saman lukusisällön. Arvonlisäverotuksen neutraalisuustavoite huomioon ottaen painettujen lehtien verokohtelun eriyttäminen sähköisistä lehdistä ei olisi tarkoituksenmukaista.

  Arvonlisäverotusyksikkö / Vero-osasto/Valtiovarainministeriö

Kommentit (0)

Kommentointi on päättynyt.
Kirjoita idea