• Julkaistu
  12.2.2020 
 • Viety eteenpäin
  19.2.2020 
 • Vastaus annettu
  24.4.2020 

KauKon V-päivä 2020: Bussiliikenne

12.2.2020 klo 12.38

Moni oppilas joutuu lähtemään liian ajoissa tai liian myöhään kouluun.

Bussireittejä ja aikatauluja pitäisi miettiä myös koululaisten kannalta.

Pahimpia reittejä ovat Miemalaan, Käikälään, Viisariin, Harvialaan, Iittalaan ja Renkoon. Myöskään muut reitit Kaurialan koululle eivät sovi koulun ajankohtiin 8.45, 9.30 ja 10.30. Poispäin taas 13.30, 14.30 ja 15.15. Mutta tähän päälle pitäisi laskea kävelymatkat pysäkeille noin 15 minuuttia.

Iltaisin busseilla on mahdotonta kulkea harrastuksiin.

Paluumatkan ainakin voi unohtaa.

Lisää pysäkkejä tarvitaan ainakin Myllymäkeen koulun takia.


Ideaa ei voi kannattaa, koska se on tilassa "Vastaus annettu".

Lisätietoa

 • Viety eteenpäin 19.2.2020

  Hämeenlinnan kaupunki / Joukkoliikennekoordinaattori 

 • VASTAUS 24.4.2020

  Joukkoliikennekoordinaattorin vastaus:

  Miemalaan bussi kulkee kerran tunnissa. Vuoro ajetaan yhdellä autolla siten, että yhden sivun pituus on 30 minuuttia. Kaurialan koulu muutti aloitusaikaansa ilmoittamatta siitä etukäteen joukkoliikenteeseen. Joukkoliikenne vuorojen aikatauluja ei voida muuttaa tuosta vaan yhden tarpeen ja näkökulman mukaan. Vuoroilta on mahdollistettva vaihtoyhteydet toisiin vuoroihin ja muu työmatkaliikenne. Jos yhden vuoron aikataulua muutetaan, vaikuttaa se pahimmassa tapauksessa koko Hämeenlinnan joukkoliikenteen aikatauluihin, että vaihtoyhteydet, aikataulut toimisivat kaikkien osalta mahdollisimman hyvin.

  Käikäälään kulkevat linjat 5, 10, 11 ja 4. Miten Käikäälään ei pääse. Problematiikkaa pitäisi hieman tarkemmin avata meille.

  Viisariin kulkee linja 14 kerran tunnissa. Muuta palvelua siellä ei ole tällä hetkellä Olemme tiedostaneet pakan haasteellisuuden. Nykyisellä linjastolla siihen ei ole ratkaisua.

  Harvialaan kulkevat Linjat 5 ja 10 30 minuutin vuorovälillä. Linjavuoroja ei voida laittaa kulkemaan jokaisen mutkan kautta. Linja-autoreitin varrelle joissakin tapauksissa tulee kävellä. Jos laittaisimme linjat 5 ja 10 kiertämään lisälenkkejä ei vuorot enää kulkisi 30 minuutin vuorovälillä, sillä linjojen ajoajat eivät riitä lisälenkkien tekemiseksi.

  Ittalan vuorot kulkevat jo nyt huolestuttavan tyhjinä. Nykyiselläkään vuoroilla ei ole matkustajia ruuhka-aikaa lukuun ottamatta.

  Renkoon bussit kulkevat aamuisin tunnin välein ja iltapäivisin tunnin välein. Lisäksi Renkoon voi matkustaa Pekolan Lahti-Turku vuoroilla 1€ lisämaksulla Waltti-kortin leimauksen lisäksi. Siten Rengon keskustaan pääsee nykyisten matkustajamäärien valossa paremmin kuin moneen muuhun paikkaan Hämeenlinna alueella. Renko on myös käsitteenä laaja alue.

  Matka voi koostua monesta osa tekijästä kuten esimerkiksi kävelystä, pyöräilystä, mopoilusta, jotta joukkoliikenteen voi tavoittaa. Valitettavasti joukkoliikennettä ei voida järjestää joka kolkkaan. Joukkoliikennettä on siellä missä joukotkin liikkuvat. Jo pelkästään kanta-Hämeenlinnassa ilta ja viikonloppuvuorot ovat hiljaisia saati mitä vuorot olisivat harvempaan asutuilla seuduilla.

  Tilanne on haasteellinen kaikin puolin. Lisäliikenne tarvitsee taloudellisia resursseja ja ilman sitä on mahdotonta lisätä liikennöintiä.

  ”Myllymäkeen pysäkkejä koulun takia” Mitä tällä tarkoitetaan? Nykyiset linjat kulkevat Kankaantaustantie – Poltinahontie – Turuntie – Eureeninkatu – Lahdensivuntie ja näillä kaduilla on pysäkkejä noin 200-300 metrin välein. Pysäkkivälit ovat liian lyhyitä jo nyt sujuvaan ja nopean joukkoliikenteeseen, joten pysäkkejä ei olla lisäämässä.

  Jos tällä tarkoitetaan Jaakonkatua, niin kyseisellä kadulla ei ole liikennöintiä, eikä siten ole tarkoituksenmukaista myöskään laittaa pysäkkejä. 

Kommentit (0)

Kommentoi

Kommenttien esimoderointi on käytössä. Uudet kommentit julkaistaan vasta kun palvelun moderaattori on hyväksynyt ne.
Kirjoita idea