• Julkaistu
    16.3.2020 
  • Viety eteenpäin
    20.4.2020 
  • Vastaus annettu
    2.6.2020 
lukio-opiskelijoita keskustelemassa ryhmässä

Oppivelvollisuus - mahdollisuus parempaan tulevaisuuteen?

16.3.2020 klo 10.25

Oppivelvollisuus laajenee vuonna 2021 nykyisestä 16 vuodesta 18 vuoteen. Tämä tarkoittaa, että kaikki jatkavat koulunkäyntiä peruskoulun jälkeen.

Lakia on tarkoitus soveltaa ensimmäisen kerran niihin oppivelvollisiin, joiden oppivelvollisuus nykyisen lain mukaan päättyy vuonna 2021. Käytännössä se tarkoittaa niitä oppilaita, jotka päättävät peruskoulun yhdeksännen luokan keväällä 2021.

Oppivelvollisuuden noston jälkeen jokainen oppivelvollinen saa toisen asteen ammatillisen tai lukiokoulutuksen maksutta. Maksuttomuuteen sisältyy opiskelun aikana tarvittavat oppimateriaalit ja välineet. Lue lisää oppivelvollisuuden laajentamisesta https://minedu.fi/oppivelvollisuuden-laajentaminen

Mitä mieltä olet oppivelvollisuuden laajentamisesta toiselle asteelle ja mitkä asiat oppivelvollisuuden laajentamisessa sinua askarruttavat? Mielipiteesi ja kysymyksesi ovat tärkeitä.


Ideaa ei voi kannattaa, koska se on tilassa "Vastaus annettu".

Lisätietoa

Kommentit (0)

Kommentoi

Kommenttien esimoderointi on käytössä. Uudet kommentit julkaistaan vasta kun palvelun moderaattori on hyväksynyt ne.
Kirjoita idea