• Julkaistu
  27.9.2020 
 • Viety eteenpäin
  11.10.2020 
 • Vastaus annettu
  12.10.2020 
None

Alle 18-vuotiaille mahdollisuus tehdä kansalaisaloitteita

27.9.2020 klo 20.05 @Kata

On lähes tuskallista olla poliittisesta vaikuttamisesta kiinnostunut alaikäinen. Mahdollisuuksia vaikuttaa koulun pihan telineitä isompiin asioihin ei juurikaan ole. Nyt haluan esittää syitä, miksi alle 18-vuotiailla tulisi olla oikeus tehdä kansalaisaloitteita. Usein pelätään, että nuoret menisivät tekemään typeriä aloitteita, mutta aloitteen pääseminen eduskuntaan asti vaatii 50 000 allekirjoitusta, eikä sellaista määrää saa helposti fiksuimmat aloitteet eivätkä typerimmätkään. Alaikäisistä kansalaisaloitteita luultavasti tekisikin luultavasti politiikasta ja vaikuttamisesta kiinnostunut vähemmistö. Nuortenideat-palvelun kautta vaikuttaminen on jokseenkin haastavaa, joten oikeus tehdä kansalaisaloite olisi suotavaa. Ei tietenkään unohdeta, että kuntalaisaloitteen pystyy tekemään myös alaikäisenä, mutta isompiin asioihin kuten pakkoruotsiin tai muunkaltaiseen vähän isommalle alueelle suunnattuun vaikuttamiseen tämä ei sovellu.

 • 28.9.2020 klo 12.32 @Moderaattori_Heli moderoi sisältöä: Muutettiin idean vastaajaorganisaatio // Moderaattori_Heli

Ideaa ei voi kannattaa, koska se on tilassa "Vastaus annettu".

Lisätietoa

 • Viety eteenpäin 11.10.2020
  Oikeusministeriö / Liisa Männistö
 • VASTAUS 12.10.2020

  Hei @Kata!

  Kiitos ideastasi kansalaisaloiteoikeuden ikärajan laskemisesta. Oikeus tehdä kansalaisaloitteita lisättiin perustuslakiin vasta vuonna 2012, joten se on vielä suhteellisen tuore suoran demokratian muoto. Oikeus kansalaisaloitteen tekemiseen päätettiin tuolloin sitoa äänioikeuteen ja Suomen kansalaisuuteen. Suomessa äänioikeus puolestaan kytkeytyy täysi-ikäisyyteen, josta henkilön yhteiskunnalliset oikeudet ja vastuut täysimääräisesti alkavat.

  Kuten totesitkin, kuntatasolla myös kaikki alle 18-vuotiaat voivat kuntalain mukaan tehdä aloitteita kunnalle: "Kunnan asukkaalla sekä kunnassa toimivalla yhteisöllä ja säätiöllä on oikeus tehdä aloitteita kunnan toimintaa koskevissa asioissa. Aloitteen tekijälle on ilmoitettava aloitteen johdosta suoritetut toimenpiteet." Lisäksi aloitteen neuvoa-antavasta kunnallisesta kansanäänestyksestä voi tehdä vähintään neljä prosenttia 15 vuotta täyttäneistä kunnan asukkaista.

  Äänioikeusikärajan ja valtiollisen kansalaisaloitteen tekemisen ikärajan laskemisesta on käyty aika ajoin julkista keskustelua. Toistaiseksi eduskunta on päättänyt pitää ikärajan 18 vuodessa. Kansalaisaloitteen ikäraja on kuitenkin nostettu esiin nykyisen hallituksen ohjelmassa. Hallitusohjelman mukaisesti oikeusministeriön asettama parlamentaarinen vaalityöryhmä selvittää parhaillaan esimerkiksi vaaleihin ja puolueisiin liittyvän lainsäädännön kehittämistarpeita ja tekee tarpeellisia muutosehdotuksia. Työryhmän tehtävänä on myös laatia ehdotus kansalaisaloitteen ja eurooppalaisen kansalaisaloitteen allekirjoittamisen ikärajasta nuorten yhteiskunnallisen osallisuuden vahvistamiseksi sekä arvioida tarpeet kansalaisaloitejärjestelmän kehittämiseen myös muilta osin. Lisätietoja vaalityöryhmästä löydät oikeusministeriön verkkosivuilta: https://oikeusministerio.fi/hanke?tunnus=OM034:00/2019

  Liisa Männistö, oikeusministeriö

Kommentit (16)

Kommentoi

Kirjoita idea