• Julkaistu
  28.10.2020 
 • Viety eteenpäin
  11.11.2020 
 • Vastaus annettu
  16.11.2020 

15-vuotiaille äänioikeus

28.10.2020 klo 13.20 @pasipesusieni

Nuorten pitäisi saada äänestää presidentin vaaleissa jo 15-vuotiaina, eikä odottaa täysi-ikäisyyteen saakka, koska jo alaikäisillä pitäisi olla oikeus äänestää, edes vanhemman luvalla. Luulen, että Suomessa osa nuorista haluaisi saada äänioikeuden ja mahdollisuuden vaikuttaa siihen, mikä presidentti Suomeen valitaan. Se on epäreilua, että vain täysi-ikäiset saavat vaikuttaa presidenttivalintaan. Nuoret tarvitsevat äänioikeuden!


Ideaa ei voi kannattaa, koska se on tilassa "Vastaus annettu".

Lisätietoa

 • Viety eteenpäin 11.11.2020
  Oikeusministeriö / Liisa Männistö
 • VASTAUS 16.11.2020

  Hei @pasipesusieni! 

  Kiitos ideastasi. Suomessa äänioikeus kytkeytyy täysi-ikäisyyteen, josta henkilön yhteiskunnalliset oikeudet ja vastuut täysimääräisesti alkavat. Äänioikeudesta valtiollisissa vaaleissa säädetään perustuslain lisäksi myös vaalilaissa. Äänioikeusikärajan laskusta käydään Suomessa aika ajoin julkista keskustelua, joka on koskenut erityisesti kuntavaalien äänioikeusikärajaa. Ikärajan alentamista on vastustettu muun muassa vetoamalla nuorten yhteiskunnalliseen ja poliittiseen kypsymättömyyteen. Myös äänioikeusikärajan erottaminen vaalikelpoisuuden ja täysivaltaisuuden ikärajasta on koettu ongelmalliseksi. Äänestysikärajan laskemisen puolustajat taas näkevät, että mikäli nuoret saadaan äänestämään nykyistä varhaisemmin, tällä voi olla positiivisia vaikutuksia heidän osallistumiselleen myös aikuisiällä. Nuorisovaltuustojen liitto Nuva ry esitti vuonna 2018, että oikeusministeriö selvittäisi tarvittavat perustus- ja vaalilain muutokset äänioikeusiän alentamiseksi. Silloisen oikeusministerin Antti Häkkäsen mukaan vaali- ja osallistumisoikeuksien rajat ovat poliittisen järjestelmän perustaan meneviä linjauksia ja mahdollisia muutoksia on syytä tehdä vain, jos näistä on laaja yhteisymmärrys.

  Ystävällisin terveisin,

  Liisa Männistö, oikeusministeriö

Kommentit (46)

Kommentoi

Kirjoita idea