• Julkaistu
  11.11.2020 
 • Viety eteenpäin
  16.11.2020 
 • Vastaus annettu
  16.11.2020 

idea nuortenideat sivusta

11.11.2020 klo 17.38 @youtubettaja

sivulla vois käyttää tekoälyä ideoihin tein lisää ideoita osaan ei vastattu heräs tämmönen ajatus

 • 3.1.2022 klo 11.05 @Moderaattori_Marko moderoi sisältöä: Kommentointi suljettu, vastaus annettu 16.11.2020

Ideaa ei voi kannattaa, koska se on tilassa "Vastaus annettu".

Lisätietoa

 • 11.11.2020

  teknologia antaa mahiksia

 • Viety eteenpäin 16.11.2020
  Oikeusministeriö / Liisa Männistö
 • VASTAUS 16.11.2020

  Hei @youtubettaja!

  Kiitos ideastasi, joka liittyy hyvin ajankohtaiseen teemaan. Ehdotuksestasi ei kuitenkaan käy ilmi, miten toivoisit tekoälyä hyödynnettävän ja miksi se mielestäsi olisi tarpeen Nuortenideat.fi-sivustolla, joten siihen on hieman vaikea ottaa suoraan kantaa. Nuortenideat.fi:ssä ei toistaiseksi liiku niin paljon dataa, että tekoäly olisi nähty tarpeelliseksi. Voisi tietysti olla kiinnostavaa kokeilla, miten tekoälyä voitaisiin hyödyntää vaikkapa ideoiden muotoilemisessa. Yleisellä tasolla voisin kuitenkin todeta, että tekoälyä käytetään tulevaisuudessa varmasti yhä enemmän erilaisissa palveluissa, todennäköisesti myös demokratiapalveluissa. 

  Sinua saattaisi kiinnostaa työ- ja elinkeinoministeriön teettämä raportti tekoälystä: https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/hand... Raportissa sanotaan muun muassa näin: "Tekoälyteknologioiden roolista yhteiskunnallisessa vaikuttamisessa ja päätöksenteossa käydään vilkasta keskustelua. Vaikka ulkopuolinen vaikuttaminen äänestäjiin on tuonut negatiivista huomiota tekoälylle ja analytiikalle, erityisesti Yhdysvaltain vuoden 2016 presidentinvaalien yhteydessä, voidaan tekoälyteknologioita hyödyntää myös positiivisesti. Tekoälyn avulla voidaan kerätä kansalaisten mielipiteitä yhteen, havaita vihamielisiä vaikutusyrityksiä sosiaalisessa mediassa sekä kehittää puolustuskeinoja hybridiuhkia vastaan." 

  Tekoälyn käyttöön liittyy useita eettisiä kysymyksiä, joita etenkin julkisen sektorin toimijoiden, kuten ministeriöiden, on tarkkaan pohdittava. Ensi vuonna on käynnistymässä tutkimushanke, jossa tutkitaan tekoälyn mahdollisia syrjiviä vaikutuksia. Hankkeen tarkoituksena on kartoittaa viranomaisten ja yksityisten toimijoiden käyttämiä ja suunnitteilla olevia tekoälysovelluksia ja niihin liittyviä perusoikeus- ja syrjintäriskejä. Hankkeessa on tarkoitus myös tarkastella, miten syrjimättömyys ja eettiset näkökulmat on huomioitu kyseisissä hankkeissa. Lisätietoa tästä tutkimushankkeesta löytyy osoitteesta https://tietokayttoon.fi/documents/1927382/4397057... (s. 145-147). 

  Liisa Männistö, oikeusministeriö

Kirjoita idea