• Julkaistu
  27.2.2021 
 • Viety eteenpäin
  15.3.2021 
 • Vastaus annettu
  7.4.2021 

idea eu kansalaisaloittestaa

27.2.2021 klo 18.37 @varjomies44

eu aloitetta pitäs yksinkertaistaa se n pitäs olla samankaltainen kuin suomen kunta aloite


Ideaa ei voi kannattaa, koska se on tilassa "Vastaus annettu".

Lisätietoa

 • Viety eteenpäin 15.3.2021
  Oikeusministeriö / Liisa Männistö
 • VASTAUS 7.4.2021

  Kiitos ideastasi!

  Kuntalaisten aloiteoikeus perustuu kuntalain 23 §:ään. Kunnan asukkailla ja muilla jäsenillä on oikeus tehdä kunnalle aloitteita sen toimintaa koskevissa asioissa.

  EU-kansalaisaloitteesta päätetään EU:n tasolla kaikkien 27 jäsenmaan kesken, eikä oikeusministeriö siksi pysty päättämään sen yksinkertaistamisesta. Suomen kansalaiset voivat vaikuttaa EU-politiikkaan äänestämällä Euroopan parlamentin vaaleissa sekä kansallisissa vaaleissa. EU:n kansalaisaloite on uusin keino lisätä kansalaisten mahdollisuutta vaikuttaa EU-tasolla. Myös esimerkiksi erilaiset kansalaisjärjestöt pyrkivät vaikuttamaan eurooppalaiseen päätöksentekoon.

  Liisa Männistö, oikeusministeriö

Kirjoita idea