• Julkaistu
  8.3.2021 
 • Viety eteenpäin
  22.3.2021 
 • Vastaus annettu
  23.4.2021 

KauKon V-päivä 2021

8.3.2021 klo 17.44
Mihin NuVa käyttää v. 2021 19 000 €? Nuorisovaltuusto eli NuVa mahdollistaa kaikille kaupungin nuorille tasavertaiset vaikutusmahdollisuudet nuoria koskevissa asioissa. Nuorisovaltuusto antaa nuorille mahdollisuuden vaikuttaa laajemmalla tasolla kuin esimerkiksi oppilaskunnissa. Nuorisovaltuuston arvot ovat avoimuus, osallisuus, yhdenvertaisuus ja tasa-arvo. Koulujen oppilaskunnat ja tukioppilaat toimivat käytännössä nollabudjeteilla. Joskus jopa taloudellisella omalla riskillä kioskeja järjestäessään. Ja silti niiltä odotetaan paljon koulujen yhteisöllisyyden ja oppilaiden viihtyisyyden parantamiseksi. Siksipä oppilaskunnan hallitus mielenkiinnosta kysyykin, mihin NuVa vuonna 2021 aikoo käyttää 19 000 euroa. Miten hämeenlinnalaiset nuoret hyötyvät tuosta vuosittaisesta rahoituksesta?

Ideaa ei voi kannattaa, koska se on tilassa "Vastaus annettu".

Lisätietoa

 • Viety eteenpäin 22.3.2021
  Hämeenlinnan kaupunki / Mervi Hiltunen, Jenna Pohjonen
 • VASTAUS 23.4.2021

  Nuorisotyön päällikkö Mervi Hiltunen:
  Nuorisovaltuuston määräraha varataan vuosittain sivistys- ja hyvinvointilautakunnan toimintayksikön nuorisopalvelujen budjettiin. Vuodelle 2021 määräraha on 19 000 euroa. Tästä summasta on varattu 9 600 euroa kokouspalkkioihin ja 9 400 euroa on suunniteltu käytettäväksi tapahtumiin, koulutuksiin, kuljetuksiin ja tarvikehankintoihin. Koronapandemiasta johtuen tapahtumia ei ole voitu järjestää, joten määrärahoja tullaan käyttämään joidenkin V-päivän aloitteiden toteuttamiseen, mikäli Nuorisovaltuusto näin toukokuun kokouksessa päättää.

Kirjoita idea