• Julkaistu
  17.3.2021 
 • Viety eteenpäin
  31.3.2021 
 • Vastaus annettu
  31.3.2021 

Enemmän muovinkeräysroskiksia

17.3.2021 klo 10.04 @Hykki
Perustelut :
 • Esim. Siirin alueella ei ole ollenkaan muovinkeräysroskiksia
 • Kaikilla taloyhtiöillä ei ole omaa muovinkeräysroskista
 • Muovi saataisiin hyötykäyttöön

Ideaa ei voi kannattaa, koska se on tilassa "Vastaus annettu".

Lisätietoa

 • 30.3.2021

  Kiertokapula Oy

 • Viety eteenpäin 31.3.2021

  Kiertokapula Oy

 • VASTAUS 31.3.2021

  Kiertokapula Oy vastaa:

  Kuten kaikkea jätehuoltoa, myös muovipakkausten keräystä sekä astia- ja keräyspisteiden määriä säädellään laeilla ja jätehuoltomääräyksillä. Jätehuoltomääräykset ovat jätelain nojalla annettavia paikallisia sitovia säännöksiä jätehuollosta. Kiertokapulan toimialueella jätehuoltomääräykset antaa Jätelautakunta Kolmenkierto.

  Eri jätejakeita kerättäessä syntyy kustannuksia sekä ympäristövaikutuksia, kun jätteitä kuljetetaan keräyspisteiltä jatkokäsittelyyn. Lakeja säädettäessä ja keräysverkostoa rakennettaessa on siis huomioitava tarkkaan myös se, minkälaisilta etäisyyksiltä jätteiden keräys on ympäristön ja talouden kannalta kannattavaa.

  Muovipakkauksia kerätään ns. Rinki-ekopisteissä sekä Kiertokapulan toimialueella toukokuun alusta alkaen kaikilta yli viiden huoneiston kiinteistöiltä. Kiertokapulan keräys on siis pääosin suunnattu kerros- ja rivitaloille. Pienemmät kuin viiden asuinhuoneiston kiinteistöt, jotka sijaitsevat taajamassa tyhjennysreittien varrella, voivat tiedustella kesäkuussa Kiertokapulan asiakaspalvelusta mahdollisuutta liittyä muovipakkausten keräykseen.

  Ns. Rinki-ekopisteistä vastaa Suomen Pakkauskierrätys RINKI Oy. Keräyspisteissä vastaanotetaan kotitalouksien pakkausjätettä. Pakkausten (lasi, metalli, kartonki, muovi) kierrätyksestä vastaavat yritykset, jotka pakkaavat tuotteita Suomessa tai maahantuovat Suomeen pakattuja tuotteita, ja joiden liikevaihto on vähintään 1M€. Tällaisilla yrityksillä on niin kutsuttu tuottajavastuu. Sen mukaan pakattujen tuotteiden mukana Suomen markkinoille päätyneet pakkaukset on kerättävä takaisin kiertoon ja materiaalit hyödynnettävä uusien tuotteiden valmistuksessa eli kierrätettävä laissa määriteltyjen tavoitteiden mukaan. Vastuu perustuu EU:n ja Suomen lainsäädäntöön.

  Halutessaan antaa palautetta Rinki-ekopisteestä, ehdottaa pisteelle muovipakkauskeräystä tai kokonaan uutta Rinki-ekopistettä, sen voi tehdä osoitteessa https://rinkiin.fi/ekopistepalaute/

Kirjoita idea