• Julkaistu
    7.5.2021 
  • Viety eteenpäin
    10.6.2021 
  • Vastaus annettu
    24.6.2021 
demokratiaohjelman kuvituskuva

Kysely nuorille kansalaisaloitteen ikärajasta, osallistumisesta ja demokratiasta

7.5.2021 klo 8.25

Oikeusministeriö selvittää lasten ja nuorten mielipiteitä kansalaisaloitteen ja eurooppalaisen kansalaisaloitteen ikärajoista sekä äänioikeusikärajoista. Lasten ja nuorten mielipiteitä halutaan kuulla myös siitä, mitä pitäisi tehdä, jotta alle 18-vuotiaat pystyisivät nykyistä paremmin osallistumaan ja vaikuttamaan heitä itseään kiinnostavien asioiden valmisteluun ja päätöksentekoon.

Kyselyyn vastataan nimettömästi. Ethän kirjoita vastauslomakkeelle mitään henkilökohtaisia tietoja kuten nimeäsi tai osoitettasi. 

Kaikilla lapsilla ja nuorilla on lain mukaan oikeus kertoa mielipiteensä ja osallistua päätöksentekoon heitä koskevissa asioissa. Aikuisten, esimerkiksi päätöksentekijöiden ja viranomaisten, on kerrottava lapsille ja nuorille valmisteilla olevista asioista ymmärrettävällä tavalla. Aikuisten on myös tuettava lasten ja nuorten osallistumista ja otettava heidän mielipiteensä huomioon päätöksenteossa. 

Suomessa vaaleihin osallistuminen ja äänestäminen on mahdollista vain täysi-ikäisille. Myös kansalaisaloitteen ja eurooppalaisen kansalaisaloitteen tekemisen ja kannattamisen ikäraja on Suomessa 18 vuotta. Sen sijaan kuntalaisaloitteita voivat tehdä ja kannattaa myös alle 18-vuotiaat. Äänioikeusikärajan ja kansalaisaloitteen ikärajan laskemisesta on käyty aika ajoin julkista keskustelua. Toistaiseksi eduskunta on päättänyt pitää ikärajan 18 vuodessa.  

Vaaleihin ja puolueisiin liittyvän lainsäädännön kehittäminen ja esimerkiksi kansalaisaloitteen ikärajan alentaminen on nostettu esiin pääministeri Sanna Marinin hallituksen ohjelmassa. Oikeusministeriön asettaman työryhmän tehtävänä on muun muassa laatia ehdotus kansalaisaloitteen ja eurooppalaisen kansalaisaloitteen allekirjoittamisen ikärajasta. Tavoitteena on vahvistaa nuorten yhteiskunnallista osallisuutta. 

Koska alaikäiset eivät voi asettua ehdolle vaaleissa, äänestää tai tehdä kansalaisaloitteita, lapsille ja nuorille on kehitetty muita vaikuttamisen tapoja. Monissa kunnissa lapsilta ja nuorilta kysytään mielipiteitä erilaisten verkkopalvelujen avulla. Kouluissa on oppilaskuntia ja kunnissa nuorisovaltuustoja tai muita nuorten vaikuttajaryhmiä. Nuortenideat.fi on vaikuttamisen verkkopalvelu kaikille Suomen nuorille. 

Haluatko osallistua nuorten raateihin tai työpajoihin syksyllä 2021?

Tämän kyselyn jatkona oikeusministeriö järjestää syksyllä 2021 nuorten raateja ja työpajoja, joissa osallistujilla on mahdollisuus kertoa tarkemmin ajatuksiaan ikärajoihin, osallistumiseen ja demokratiaan liittyen. Ilmoita kiinnostuksestasi osallistua oikeusministeriön tilaisuuksiin Webropol-lomakkella.

Ilmoittautuminen ei ole sitova. Oikeusministeriö lähettää kaikille yhteystietonsa ilmoittaneille kutsun elo-syyskuussa 2021, jolloin ilmoittautuminen raateihin ja työpajoihin avataan.

Lisätietoja

Lisätietoja kyselystä voit pyytää erityisasiantuntija Liisa Männistöltä oikeusministeriöstä, liisa.mannisto (at) om.fi.

Kyselyssä ei kerätä vastaajien henkilötietoja. Lue lisää henkilötietojen käsittelystä Nuortenideat.fi-palvelussa.

Kysely, raadit ja työpajat toteutetaan oikeusministeriön Lasten ja nuorten ääni Euroopassa -hankkeen yhteydessä. Hanke saa rahoitusta Euroopan Unionin perusoikeus-, tasa-arvo- ja kansalaisuusohjelmasta (2014-2020).

Lasten ja nuorten osallistumista vahvistetaan Suomessa esimerkiksi seuraavien ohjelmien avulla:

Kansallisten ohjelmien lisäksi EU:ssa on parhaillaan käynnissä Euroopan tulevaisuutta käsittelevä konferenssi , jonka tarkoituksena on kuulla kansalaisten näkemyksiä EU:n tulevista haasteista ja mahdollisuuksista.

  • 3.1.2022 klo 10.23 @Moderaattori_Marko moderoi sisältöä: Kommentointi suljettu spämmin estämiseksi

Ideaa ei voi kannattaa, koska se on tilassa "Vastaus annettu".

Lisätietoa

Kommentit (9)

Kommentointi on päättynyt.